Izr. prof. dr. Peter Klepec

Sonosilec predmeta Psihoanaliza in družbena vez z red. prof. dr. Alenko Zupančič na Podiplomski šoli ZRC SAZU, znanstveni svetnik na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, izredni profesor za področje filozofije.peter.klepec@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • leta 1992 diplomiral iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • leta 1995 magistriral iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • leta 1998 doktoriral iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

 

Pedagoško delo doma:

 • 1999-2000 gostujoči predavatelj na Oddelku za filozofijo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
 • 2002-2004 gostujoči predavatelj na Oddelku za kulturne študije Fakultete za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem
 • 2002-2004 občasno gostujoči predavatelj na ISH v Ljubljani
 • 2007-2009 predavatelj za filozofijo na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici
 • 2005-2007 predavatelj in nosilec predmeta »Teorija oblasti in emancipatoričnih praks« na Podiplomskem študijskem programu Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in kultur, Univerza v Novi Gorici
 • 2008- skupaj z dr. Alenko Zupančič nosilec in predavatelj predmeta »Psihoanaliza in družbena vez«, ki se od 2014 izvaja na Podiplomski šoli ZRC SAZU
 • leta 2015 na PS ZRC SAZU izvoljen v naziv izredni profesor za filozofijo

 

Zaposlitev:

 • 1992–1998 mladi raziskovalec na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU
 • 1999 zaposlen na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU
 • 2011 znanstveni svetnik na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU

 

Področja raziskovanja:

 • Sodobna filozofija,
 • psihoanaliza,
 • politična filozofija,
 • nemška klasična filozofija


Gostovanja:

 • Public in the making? : a philosophical point of view : key-note speaker na konferenci “Public in the Making”, Istanbul Technical University, Carigrad (Turčija), 19. okt. 2018
 • Encountering the real : predavanje na konferenci “LACK 2016 : Psychoanalysis and freedom”, Colorado College, Colorado Springs (ZDA), 22. apr. 2016
 • What kind of domination is the ongoing economic crisis bringing to the fore? : vabljeno predavanje na Cardiff University, Cardiff School of Modern Languages, Cardiff (Velika Britanija), 4. apr. 2016
 • How neoliberalism survived the crisis : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci “Thinking Beyond Capitalism”, University of Belgrade (Srbija), 26. jun. 2015

Uredniško delo:

 • 2004- odgovorni urednik revije Filozofski vestnik, član uredniškega odbora od 1996
 • 1993- član uredništva revije Problemi
 • 2013- član mednarodnega uredništva revije Filozofija i društvo, Beograd, Srbija

 

Mentorstvo:

 • uspešno zaključena mentorstva doktoratov: 3
 • uspešno zaključena somentorstva doktoratov: 3
 • tekoča mentorstva doktoratov: 2
 • tekoča somentorstva doktoratov: 1
 • zaključena mentorstva mladih raziskovalcev: 1

 

Vpetost v raziskovalno delo:

 • član programske skupine »Pogoji in problemi sodobne filozofije« P6-0014, ki od leta 1999 do leta 2025 poteka na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU
 • vodja projekta J6-5564, Filozofija krize: ekonomija-politika-ekologija, 1.8.2013-31.7. 2016
 • sodelovanje pri naslednjih raziskovalnih projektih: Problem objektivnosti in fikcije v sodobni filozofiji (J6-9392, 2018-2021), Evropa kot filozofska ideja in kot politični subjekt (J68264, 2017-2020), Rekonfiguracije ontologije (J6-6849, 2014-2017), Problem aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki (J6-4127, 2011-2014), Umetniške prakse 20. in 21. stoletja in politično (J6-0003, 2008-2011), Antropološki stroji, biopolitika in produkcija ter genealogija (golega) življenja (J6-9024, 2007-2009), Evropa in politika prevajanja (L6-9011, 2007-2009), Filozofski problemi etike (J6-6217, 2004-2007), Virtualna in estetska konstitucija (post) modernega subjekta in njene političnofilozofske in epistemološke implikacije (J6-30651, 2001-2004), Razmerje med filozofijo in politiko v postmoderni (J6-0526, 1998-2003), Filozofski problemi kontingence in neskončnosti (J6-2257, 2000-2002), Socialno-filozofske interpretacije države ter institucionalizacija in monopolizacija nasilja (J6-7230, 1995-1998).

 

Mednarodno sodelovanje:

 • podoktorsko izpopolnjevanje na Université Paris VIII, januar do junij 1999 (Rancière, Badiou), strokovno izpopolnjevanje in sodelovanje na isti inštituciji tudi še v krajših obdobjih v letih 2000, 2001, 2005
 • sodelovanje z Narodno Biblioteko Srbije (Svetlana Gavrilović), Institutom za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, Srbija v letih 2007-2012
 • vodenje bilateralnega slovensko-srbskega projekta »Diskontinuiteta, radikalnost in nasilje« BI-SR/10-11-017 (skupaj z dr. Petrom Bojanićem), 2010-2011. V tem okviru so-organizacija in izpeljava treh konferenc z mednarodno udeležbo: “Europe in the emerging world order searching for a new paradigm”, Beograd 24-26. mar. 2010, “Violence, guerre et État chez Deleuze”, Beograd 3-5. mar. 2011 in “De la terreur à l’extrême violence”, Beograd, 8-10. dec. 2011
 • soorganizacija mednarodnega kolokvija Thinking of(f) the Crisis, Filozofski inštitut ZRC SAZU in Univerza v Cardiffu, Velika Britanija, 1. in 2. junij 2016
 • sodelovanje pri organizaciji kolokvija “The end(s) of political theology”, v org. ZRC SAZU in Univerze Lancaster, Velika Britanija, ZRC SAZU, Ljubljana, 5-6. junij 2018

Izbrane publikacije:

 • Matrice podrejanja. Kapitalizem in perverzija 2., DTP, Ljubljana 2019
 • Kapitalizam i perverzija. 1, Profitabilne strasti, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad 2016
 • Dobičkonosne strasti. Kapitalizem in perverzija 1., DTP, Ljubljana 2008
 • Vznik subjekta, Založba ZRC, Ljubljana 2004

 

 • Sadizem, Schadenfreude in krutost. Filozofski vestnik, 2021, letn. 42, št. 3, str. 155–201
 • World? Which world? : on some pitfalls of a concept. V: BENČIN, Rok (ur.). The concept of world in contemporary philosophy. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Filozofski vestnik, 42, št. 2, str. 45-69
 • Tips and tricks : remarks on the debate between Badiou and Cassin on ʼSophisticsʼ. V: Johnston, Adrian (ur.), Nedoh, Boštjan (ur.), Zupančič, Alenka (ur.). Objective fictions : philosophy, psychoanalysis, Marxism. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022, str. 124-143
 • Covid 19, das Unheimliche in nočna mora.  Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja., 2020, letn. 58, št. 9/10, str. 111-139
 • On “the idea” in Badiou. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2019, letn. 57, št. 11/12, str. 275-300
 • Crisis, Europe. V: Šumič-Riha, Jelica (ur.). Rethinking the idea of Europe. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Letn. 40, št. 2, str. 117-136
 • On Lacanʼs The Triumph of Religion and related matters. Filozofski vestnik, 2019, letn. 40, št. 1, str. 139-162
 • O zastavkih Badioujeve Imanence resnic. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2019, letn. 57, št. 3/4, str. 107-132
 • On the touch of swear words : swearing and the Lacanian real. V: Komel, Mirt (ur.). The language of touch : philosophical examinations in linguistics and haptic studies. London [etc.]: Bloomsbury Academic, 2019, str. 121-135
 • Od strukturalizma strasti do spleta afektov. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2018, letn. 56, št. 3/4, str. 189-235
 • Badioujev Platon. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2017, letn. 55, št. 5/6, str. 145-183
 • For another Lacan-Deleuze encounter. V: Nedoh, Boštjan (ur.), Zevnik, Andreja (ur.). Lacan and Deleuze : a disjunctive synthesis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, str. 13-31

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6