Bojan Volf | Zagovor doktorske disertacije

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 25. septembra 2023, ob 11. uri, Bojan Volf na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura, javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

 

Psihologija kot materialna praksa.

 

Mentorica: red. prof. dr. Alenka Zupančič.

Komisija: doc. dr. Aleš Bunta, red. prof. dr. Mladen Dolar, izr. prof. dr. Peter Klepec.

 

Zagovor bo v Dvorani štirih letnih časov ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Vljudno vabljeni.