Predstavitve doktoratov | 3. rok v 2022/2023

Vabljeni na 3. rok predstavitev tem doktorskih disertacij, ki nastajajo ali se zaključujejo v okviru doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Predstavitve bodo potekale v četrtek, 14., petek, 15. in v ponedeljek, 18. septembra 2023, od 16. ure dalje v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Udeležba študentk in študentov doktorskega študija Primerjalni študij idej in kultur na predstavitvah kolegov in kolegic je obvezna za opravljanje študijske obveznosti Raziskovalnega seminarja I. (v 1. letniku) in Raziskovalnega seminarja II. (v 2. letniku) in se bo beležila s prezenčno listo. Povzetki predstavitev so dostopni na povezavah naslovov doktorskih tez.

 

ČET, 14. 9. 23 | 16:00 | Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura | SRD III. | dr. Gavin Keeney:

Works for Works: “No Rights” (Dela za dela: brez pravic).

Mentorica: red. prof. dr. Jelica Šumič Riha

Komisija: doc. dr. Rok Benčin, izr. prof. ddr. Petra Čeferin, red. prof. dr. Jelica Šumič Riha.


PET, 15. 9. 23 | 15:00 | Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura | SRD III. | Arsalan Reihanzadeh:

One unites into two: from an onto-theological statement to a political implication (Eno se združuje v dvoje: od onto-teološke izjave do politične implikacije).

 

Mentorica: red. prof. dr. Alenka Zupančič

Komisija: red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler, doc. dr. Tadej Troha in red. prof. dr. Alenka Zupančič.

 


PET, 15. 9. 23 | 16:00 | Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura | SRD I. | Vesna Liponik:

Tropološka žival: onkraj telesa in suverena.

 

Predlagana mentorica: red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler

Komisija: red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler, doc. dr. Tadej Troha in red. prof. dr. Alenka Zupančič

 


 

PET, 15. 9. 23 | 17:00 | Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura | SRD I. | Dorotea Pospihalj:

Psychoanalysis as a dialectic of the negative (Psihoanaliza kot praksa dialektike negativnega).

 

Predlagana mentorica: red. prof. dr. Alenka Zupančič

Komisija: doc. dr. Aleš Bunta, red. prof. dr. Jelica Šumič Riha in red. prof. dr. Alenka Zupančič.

 


 

PON, 18. 9. 23 | 14:00 | Kulturna zgodovina | ZOOM | SRD III. | Adriana Sabo:

“Me fancy, you nothing”: constucting femininities via matrices of Serbian popular music industry (“Ja fensi, ti nula”: konstrukcije ženskosti skozi matrice industrije popularne glasbe v Srbiji).

 

Mentorica: izr. prof. dr. Ana Hofman.

Komisija: izr. prof. dr. Ana Hofman, dr. Mojca Kovačič, red. prof. dr. Tanja Petrović.

 


PON, 18. 9. 23 | 15:00 | Kulturna zgodovina | ZOOM | SRD III. | Jelena Gledić:

Cultural Ties and Bilateral Relations: Sino-Serbian Cooperation under the Belt and Road Initiative (Kulturne povezave in bilateralni odnosi: kitajsko-srbsko sodelovanje v okviru pobude ‘En pas, ena cesta’).

 

Mentorica: red. prof. dr. Tanja Petrović, somentor: Xing Li

Komisija: doc. dr. Martina Bofulin, izr. prof. dr. Ana Hofman in red. prof. dr. Tanja Petrović.

 


PON, 18. 9. 23 | 16:00 | Kulturna zgodovina | SRD I. | Ana Reberc:

Krohotanje množic: etnografija stand up komedije v Sloveniji.

 

Predlagana mentorica: doc. dr. Martina Bofulin

Komisija: doc. dr. Martina Bofulin, red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin in red. prof. dr. Oto Luthar.

 


PON, 18. 9. 23 | 17:00 | Kulturna zgodovina | SRD I. | Manca Koren:

Neformalno skrbstveno delo žensk v obmejnem prostoru med Italijo in Slovenijo.

 

Predlagana mentorica: doc. dr. Mojca Vah Jevšnik.

Komisija: red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin, red. prof. dr. Oto Luthar in doc. dr. Mojca Vah Jevšnik.

 


PON, 18. 9. 23 | 18:00 | Kulturna zgodovina | SRD III. | dr. Urška Perenič:

Postati meščanka: sporočilnost in pričevanjskost ego dokumentov v tematizaciji formativnega življenjskega obdobja Luize Crobath Pesjak.

 

Mentor: red. prof. dr. Oto Luthar

Mentor: red. prof. dr. Oto Luthar, izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik, doc. dr. Luka Vidmar.

 

 

Vabljeni tudi drugi zainteresirani!