Darja Fišer: »Prvič, sem političarka in ne politik, drugič pa …« – Korpusni pristop k raziskovanju parlamentarnega diskurza

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo v okviru doktorskega modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela izr. prof. dr. Darja Fišer:

 

»Prvič, sem političarka in ne politik, drugič pa …«

– Korpusni pristop k raziskovanju parlamentarnega diskurza.

 

Predavanje bo v torek, 8. junija 2021, ob 16. uri , preko spletne seje ZOOM (povezava, Meeting ID: 881 7885 8462, Passcode: 590958).

 

V predavanju predstavimo uporabnost jezikovnih korpusov za analizo družbenokulturnih pojavov, ki jih lahko raziskujemo na podlagi jezikovne rabe v specializiranem, političnem diskurzu. Na primeru korpusne analize govorov poslank in poslancev, kjer nas bo zanimala dinamika zastopanosti žensk v parlamentu in značilnosti njihove rabe jezika, bomo pokazali vrednost bogato označenega diahronega korpusa slovenskih parlamentarnih razprav za digitalno humanistiko in družboslovje.

 

Predavanje je namenjeno širši zainteresirani javnosti.

 

Vabljeni!