Roman Ronko | Baza podatkov Dialektološkega atlasa ruskega jezika

Vabimo vas na gostujoče predavanje, ki ga bo v okviru doktorskega modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo, imel dr. Roman Ronko:

 

Baza podatkov Dialektološkega atlasa ruskega jezika.

 

Predavanje bo ponudilo pregled glavnih funkcij baze podatkov Dialektološkega atlasa ruskega jezika. Poleg tega bomo pregledali tri študije primerov, izvedene z analizo tega gradiva. Prvi dve študiji primerov opisujeta spremenljivost narečij z uporabo baze podatkov in korpusov narečij. Zadnja študija primera se osredotoča na izdelavo klasifikacije ruskih narečij z uporabo dialektometričnih metod.

 

Predavanje bo v angleškem jeziku v četrtek, 29. februarja ob 15. uri po spletni seji ZOOM.

 

Dr. Roman Vitalevič Ronko je od leta 2019 raziskovalec Dialektološke sekcije na Inštitutu za ruski jezik V. V. Vinogradova Ruske akademije znanosti. Od leta 2018 predava na Oddelku za jezikoslovje na Humanistični fakulteti Univerze Vysšaja škola ekonomiki. Leta 2019 je uspešno zagovarjal doktorsko nalogo z naslovom Nominativni predmet v starovzhodnoslovanščini in v severnoruskih narečjih z arealnega in tipološkega stališča. Ukvarja se z oblikoslovjem in skladnjo ruskih govorov ter z arealnim in tipološkim jezikoslovjem. Sodeloval je pri 15 jezikoslovnih terenskih odpravah. Od leta 2021 vodi projekt elektronskega dialektološkega atlasa ruskega jezika.

 

Vabljeni!

 

***

Vir slike: Wikipedia.