Prvi rok predstavitev tem doktorskih disertacij v 2023/2024

Vabljeni na predstavitev tem doktorskih disertacij na študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur v okviru obveznosti Samostojnega raziskovalnega dela.

 

V ponedeljek, 22. januarja 2024 ob 16. uri bo na modulu Interdisciplinarni študij institucij in družbe 21. stoletja – politike, ekonomije, tehnologije, epistemologije ddr. Neven Borak predstavil temo doktorske disertacije z delovnim naslovom:

 

Filozofov kamen: denar, javni dolg, finančni trg in centralno bančništvo.

 

Predlagani mentor: dr. Uroš Kranjc

Komisija: izr. prof. dr. Peter Klepec, red. prof. dr. Mejra Festić, dr. Uroš Kranjc.

 


V torek, 13. februarja 2024 ob 14:30 uri bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo Špela Antloga predstavila temo doktorske disertacije z naslovom:

 

Prepoznava metafore in njena besedilnost.

 

Predlagana mentorica: red. prof. dr. Andreja Žele, predlagana somentorica: izr. prof. dr. Nataša Jakop.

Komisija: izr. prof. dr. Nataša Jakop, izr. prof. dr. Darinka Verdonik, red. prof. dr. Andreja Žele.

 

Predstavitve bodo v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana. Udeležba ostalih študentk in študentov doktorskega študija Primerjalni študij idej in kultur na predstavitvah kolegov in kolegic vseh modulov je obvezna za opravljanje študijske obveznosti Raziskovalnega seminarja I. (v 1. letniku) in Raziskovalnega seminarja II. (v 2. letniku) in se bo beležila s prezenčno listo.

 

Vabljeni tudi drugi zainteresirani!