Gržinić & Pristovšek | predavanje in predstavitev knjige

V petek, 17. junija 2022, ob 16.45 uri, se bo v okviru modula Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura pri predmetu Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij, ki ga vodi red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler v sodelovanju z dr. Jovito Pristovšek, odvilo drugo letošnje predavanje:

 

Biopolitika/nekropolitika.

 

V okviru predavanja bo potekala predstavitev nedavno izdane knjige Re-Activating Critical Thinking in the Midst of Necropolitical Realities: For Radical Change, ki je pod uredništvom Marine Gržinić in Jovite Pristovšek izšla pri založbi Cambridge Scholars Publishing.

 

Knjigo bosta predstavili urednici knjige, svoje prispevke pa bo preko spletne seje Zoom razgrnila mednarodna, nova generacija teoretikov, filozofov in aktivistov: Nina Cvar, Liliana Conlisk Gallegos, Tjaša Kancler, Saša Kesić, Stanimir Panayotov, Piro Rexhepi, Joshua Simon, Šefik Tatlić.

 

Predavanje bo potekalo v Atriju ZRC SAZU od 16.45–19.00.

 

O knjigi:
Re-Activating Critical Thinking in the Midst of Necropolitical Realities: For Radical Change združuje triindvajset člankov generacije na osi, ki se razteza med Mehiko, Slovenijo, Avstrijo, Korejo, nekdanjo Jugoslavijo, Turčijo, ZDA, Španijo, Nemčijo, Izraelom in Japonsko. Predstavljene pozicije tvorijo radikalno strukturo, ki pretresa trenutno globalno rekalibracijo družbenih odnosov, ki jo je povzročila nekropolitična in nekrokapitalistična vladnost. Prispevki odražajo željo in potrebo po ponovnem premišljevanju prostora, časa in političnega subjekta skupaj s strukturami rasnega nasilja, plenjenja in eksploatacije, ki ne le vztrajajo, temveč se intenzivirajo. Izbor kritičnih spisov priča o praksah, ki iščejo poti za radikalno preoblikovanje sveta, v katerem živimo.

 

Vsi sodelujoči v knjigi:

Yela An, Esther (Mayoko) Ortega Arjonilla, Maja Breznik, Diana Bulzan, Lucrecia Masson Córdoba, Nina Cvar, Antonio Fuentes Diaz, İklim Doğan, Liliana Conlisk Gallegos, Lina Gonan, Mia Gonan, Marina Gržinić, Kyungrim Lim Jang, Tjaša Kancler, Saša Kesić, Taida Kusturica, Cathérine Lehnerer, Mika Maruyama, iki yos piña narváez funes, Stanimir Panayotov, Jovita Pristovšek, Piro Rexhepi, Joshua Simon, Šefik Tatlić.

 

Knjiga je rezultat raziskovalnega programa J6-3139 »Rekonfiguracija meja v filozofiji, politiki in psihoanalizi«; vodja projekta na ZRC SAZU: prof. dr. Jelica Šumič Riha; finančni vir: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Prof. dr. Marina Gržinić je znanstvena svetnica na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU in redna profesorica na dunajski Akademiji za likovno umetnost, Inštitut za likovno umetnost, Post-konceptualne umetniške prakse.

 

Dr. Jovita Pristovšek je leta 2017 doktorirala na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Je docentka na Akademiji za vizualne umetnosti v Ljubljani in podoktorska raziskovalka na dunajski Akademiji za likovno umetnost.