Predstavitev teme doktorske disertacije

V sredo, 22. junija 2022, ob 15. uri, bo imel dr. Gavin Keeney v okviru Samostojnega raziskovalnega dela I. predstavitev teme doktorske disertacije z delovnim naslovom:

 

W4W1.

 

Disertacijo bo pisal pod mentorstvom red. prof. dr. Jelice Šumič Riha na modulu Transformacije moderne misli -filozofija, psihoanaliza, kultura.

 

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku v sejni sobi ZRC, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana, pred komisijo, ki jo bodo sestavljali: doc. dr. Rok Benčin, red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler in red. prof. dr. Jelica Šumič Riha. Povzetek.

 

Udeležba študentk in študentov na tovrstnih predstavitvah je obvezna v 1. in v 2. letniku v okviru Raziskovalnega seminarja I. in II. in se beleži s prezenčno listo.

 

Vabljeni tudi drugi zainteresirani!