Inavguracijsko predavanje dr. Marine Lukšič Hacin

Vabimo vas na inavguracijsko predavanje, ki ga bo ob izvolitvi v naziv redne profesorice za področje sociologije imela dr. Marina Lukšič Hacin:

 

Migracijske dinamike “slovenskega etničnega prostora” od 19. stoletja do danes kot osnova za razumevanje kompleksnosti fenomena migracij.

 

Slovesen dogodek bo v ponedeljek, 16. decembra 2019, ob 11. uri, v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Tako imenovani »slovenski etnični prostor« je stoletja vpet v prepišno migracijsko dinamiko na različnih ravneh družbeno političnega sistema od lokalne prek regionalne pozneje tudi nacionalne do globalne ravni. Pregledna uvodna predstavitev zgodovine iz/priseljevanja od 19. stoletja do danes bo služila kot osnova uvida v kopleksnost kategorialnega aparata migracijskih študij ter v ‘pretočnost’ in relativnost pomenov njihovih temeljnih pojmov. Izpostavljena bo relativnost ‘idelno-tipskih’ vzrokov migracij, njihova prepletanja in prehodnost na individualni ravni, kompleksnost, predvsem pa (pogosto nevidna in spregledana) vpetost v globalna politično ekonomska razmerja.

Današnje enodimenzionalno, idealno-tipsko razumevanje vzrokov s strani slovenske (in EU) politike ljudi-prišleke reducira na vzroke odhodov, ko se jih razvršča v (vzročne) skupine: delovni migranti, prisilni migranti ali begunci, ekološki ali podnebni migranti. Radikalne negativne posledice takšne redukcije pa so v Sloveniji vidne v neenakih obravnavah, možnostih in pravicah ter v različnih pravnopolitičnih statusih, ki jih imajo pripadniki različnih migracijskih »podskupin«.

 

Vljudno vabljeni!

 

(Foto: Srdjan Zivulovic (REUTERS), Slovenija, 20. oktober 2015, vir fotografije).