Magdalena Germek | Dialektika formalizacije v filozofiji Alaina Badiouja

Vabimo vas na cikel predavanj na predmetu Filozofija in psihoanaliza , ki ga bo imela asist. dr. Magdalena Germek:

 

Dialektika formalizacije v filozofiji Alaina Badiouja.

 

Na predavanjih bomo naslovili misel francoskega filozofa Alaina Badiouja z vidika oznake, ki jo po našem mnenju posebej natančno povzame: dialektika formalizacije. Osrednja teza predavanj bo ta, da lahko Badioujevo doktrino štirih postopkov resnice (političnega, znanstvenega, ljubezenskega in umetniškega postopka) razumemo kot doktrino o dialektični realizaciji nove in univerzalne forme v svetu. Na predavanjih bomo predstavili koncept »filozofije pod pogoji«, ki naznanja, da se filozofija mora pogojevati s posebnimi resničnostnimi formalizacijami; odprli bomo vprašanje tenzije med dialektiko in formalizacijo v Badioujevi filozofiji; pokazali bomo, da dialektika formalizacije naznanja dvojni postopek, in sicer avtonomni in ustvarjalni postopek proizvajanja nove resničnostne forme v svetu, ter vzpostavitve kontinuitete v diskontinuiteti. Poleg tega pa bomo analizirali na kakšen način dialektika formalizacije povezuje zrela Badioujeva dela s tistimi, ki so nastala konec 60. let. Čeprav v obdobju med 60.–70. leti še ne obstajata koncepta subjekta in resnice v pomenu kot jih Badiou razume danes, je možno zastopati tezo, da je med zgodnjim Badioujevim konceptom formalizacije in kasnejšim konceptom generične procedure resnice neodpravljiva povezanost.

 

Predavanja bodo ob sredah; 22. marca, 19. in 26. aprila, vedno s pričetkom ob 17. uri, v v sejni sobi Filozofskega inštituta ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

 

Dr. Magdalena Germek je asistentka z doktoratom na področju filozofije na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Njeno področje zanimanja vključuje odnos med estetiko, (vizualno, komparativno in zgodovinsko) epistemologijo, teorijo knjige in filozofijo znanosti. V obdobju 2021-2022 je objavila za Filozofski vestnik naslednje članke: »Mathematical Science of Being«, »Anatomy of the World«, »The Dialectic of Formalization«. Trenutno dela kot kreativna urednica Založbe /*cf.

 

Vabljeni!


Photo by Rey Seven on Unsplash