Andreja Žele | Aktualna vprašanja leksike in skladnje

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo v okviru predmeta Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika imela red. prof. dr. Andreja Žele:

 

Aktualna vprašanja leksike in skladnje.

 

 

Predavanje bo v ponedeljek, 17. aprila 2022, ob 15. uri, v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Andreja Žele je predavateljica sodobnega slovenskega jezika na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Od 1. 9. 2011 je dopolnilno petinsko zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, pri novonastajajočem slovarju slovenskega jezika.

 

V predavanju Aktualna vprašanja leksike in skladnje bo predstavila slovensko leksiko z vidika aktualnejših tvorjenk, skladnjo pa z vidika besednega reda oz. členitve po aktualnosti.

 

 

Vabljeni!