Matej Meterc | »Zakaj?« »Za čaj.« Okoliščine in funkcije rabe nekonvencionalnih frazeoloških replik v odgovorih anketirancev

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imel doc. dr. Matej Meterc:

 

»Zakaj?« »Za čaj.«

Okoliščine in funkcije rabe nekonvencionalnih frazeoloških replik v odgovorih anketirancev

 

V predavanju se bomo posvetili tipu frazeoloških replik, ki se od drugih intersubjektivnih frazemov ločijo po tem, da predstavljajo nepričakovan, neustrezen in pogosto (ne pa nujno) humoren odziv na izjavo sogovornika. Zanima nas, s kakšnim namenom in v kakšnih okoliščinah se govorci odločajo za uporabo takih replik. Razmišljanja peščice jezikoslovcev, ki so se dotaknili tega vprašanja (npr. Neala Norricka in Viktorja Bondarenka), bomo preverili in dopolnili z izsledki anketne raziskave, ki poteka od leta 2022. V obsežni spletni anketi je več kot 1600 slovenskih govorcev odgovarjalo na vprašanja, povezana s poznanostjo in variantnostjo 250 nekonvencionalnih frazeoloških replik, mnogi izmed njih pa so odgovorili tudi na vprašanja o lastnem pogledu na rabo teh izrazov.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 20. maja 2024 ob 16. uri v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Doc. dr. Matej Meterc je znanstveni sodelavec na Oddelku za leksikologijo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s frazeologijo in paremiologijo in je sodelavec pri izdelavi tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Sprotnem slovarju slovenskega jezika in Jezikovni svetovalnici. Je avtor in glavni urednik Slovarja pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov, ki od leta 2020 dalje izhaja kot rastoči slovar na portalu Fran, in avtor monografije Paremiološki optimum. Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Od leta 2023 dalje je predavatelj na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

 

Lepo vabljeni!

 


Photo by Thandy Yung on Unsplash