Nastopno predavanje dr. Mije Michelizza

Vabimo vas na nastopno predavanje, ki ga bo imela kandidatka za izvolitev v naziv docentke za predmetno področje jezikoslovja dr. Mija Michelizza:

Odsev digitalne revolucije v enojezičnih slovarjih za slovenščino.

 

Razmah osebnih računalnikov in kasneje spleta, interneta ter mobilnih naprav je v zadnjih desetletjih pomembno zaznamoval naša življenja na mnogih področjih našega delovanja. Odsev digitalne revolucije se izkazuje tudi v slovarjih, ki so vedno odsev svojega časa. Prehod iz industrijske v informacijsko dobo v 70. letih prejšnjega stoletja sovpada z začetkom izhajanja prvega splošnega razlagalnega slovarja srednjega obsega za slovenščino – Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki bo izhodišče našega raziskovanja besedja, povezanega z računalniki in kasneje spletom, internetom ter digitalnimi tehnologijami nasploh. V predavanju bomo obravnavali tovrstno besedje, vključeno v enojezične slovarje za slovenščino, in predstavili nekatere njegove značilnosti. Predstavljen bo pregled uslovarjanja besedja, povezanega z digitalnimi vsebinami, v enojezičnih slovarjih za slovenščino – od prve izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika do najnovejših rastočih slovarjev na portalu Fran.

 

Nastopno predavanje bo v ponedeljek, 20. maja 2024 ob 12.30 uri v Dvorani štirih letnih časov, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Mija Michelizza je raziskovalka v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pri raziskovalnem delu se ukvarja s sodobno leksikologijo in leksikografijo, tudi v povezavi z novostmi, ki jih prinašajo splet in drugi elektronski mediji, ter terminologijo. Je soavtorica in sourednica slovarja eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja, sodeluje pri Sprotnem slovarju slovenskega jezika in Šolskem slovarju slovenskega jezika. Sodeluje tudi v uredniškem odboru Jezikovne svetovalnice in vodi Sekcijo za leksiko pri Zvezi društev Slavistično društvo Slovenije, ki vsako leto 16. oktobra ob mednarodnem dnevu slovarjev organizira niz dogodkov, posvečen slovarjem in slovaropisju.

 

Vabljeni!

 


Photo by Edho Pratama on Unsplash