Mateja Jemec Tomazin | Slovenski terminološki portal

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo imela doc. dr. Mateja Jemec Tomazin:

 

Slovenski terminološki portal – upravljanje slovenske terminologije – priložnosti in izzivi.

 

Slovenski terminološki portal je rezultat projekta RSDO, ki je potekal med letoma 2020 in 2023. Namen portala je ponuditi enotno mesto za pregled terminoloških informacij, zato so sestavni deli portala: iskalnik z integriranim agregatorjem terminoloških mest, luščilnik, ki ponuja luščenje terminoloških kandidatov lastnih besedil ali izbranih predoznačenih besedil, objavljenih na Nacionalnem portalu odprte znanosti s konkordančnikom, ter urejevalnik za samostojno izdelavo terminoloških virov. V portal je vgrajena tudi Terminološka svetovalnica ZRC SAZU. Portal je dostopen vsem uporabnikom, vendar pa lahko neregistrirani uporabniki samo iščejo in pregledujejo že objavljene podatke, registriranim uporabnikom pa so na voljo vse funkcionalnosti, ki jih bomo predstavili v predavanju.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 8. maja 2023, ob 16. uri, v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Mateja Jemec Tomazin vodi Jezikovnotehnološki raziskovalni center na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in je raziskovalka v Terminološki sekciji. Raziskovalno se posveča terminologiji v slovenščini, razvoju terminologije v slovenskem jeziku in terminološkim zbirkam ter frazeološkim elementom v terminologiji. Ukvarja se z vprašanji odprte znanosti in avtorskih pravic ter zagotavljanja trajnega dostopa do raziskovalnih podatkov. Na Podiplomski šoli ZRC SAZU je skupaj z doc. dr. Mojco Žagar Karer nosilka predmeta Terminologija in terminografija na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur.

 

Vabljeni!

 

(Photo by Mari Potter on Unsplash)