Nova koordinatorica modula

Senat Podiplomske šole ZRC SAZU na septembrski seji na predlog dosedanjega koordinatorja izr. prof. dr. Kozme Ahačiča za novo koordinatorico modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imenoval doc. dr. Natašo Jakop. Izr. prof. dr. Kozma Ahačič je prevzel predstojništvo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in ostaja sodelavec na modulu, kjer je nosilec predmeta Zgodovina, osnove in didaktika leksikologije, leksikografije in slovničarstva. Doc. dr. Nataša Jakop je skupaj z doc. dr. Jerico Snoj tudi nosilka predmeta Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika ter znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.