Ob mednarodnem dnevu žensk v znanosti

Generalna skupščina Združenih narodov je 11. februar razglasila za mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, obeležuje se ga od leta 2016. Število žensk diplomantk terciarnega izobraževanja v Sloveniji je že preseglo število moških diplomantov (podatki za leto 2017 navajajo 54% diplomirank). Tudi število doktorandk je na nacionalni ravni že skoraj izenačeno s številom doktorandov, vendar se v akademski karieri delež žensk zniža na okoli 17 %.

Ob tej priložnosti smo prešteli, koliko se je na na doktorski študij 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU vpisalo študentk in koliko študentov in koliko jih je doslej doktoriralo. V 5 letih vpisa se je na ta študijski program vpisalo 59 % študentk in 41 % študentov. Od tega je delež študentk filozofskega modula 49 %, delež študentk modula Kulturne zgodovine 76 %, na arheološkem modulu jih je 83 %, na antropološkem modulu je študentk 80 %, na modulu Literatura v kontekstu je 50 % študentk, na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo je študentk kar 100 % in na Slovenskih študijah pa 43 %. Na nekdanjem jezikoslovnem modulu sta bila vpisana po 1 študentk in študentka, oba sta študij tudi uspešno zaključila.

Študij jih je doslej uspešno zaključilo 25 študentk in študentov, od tega 14 doktorandk oz. 56 % in 11 doktorandov (44 %). Na filozofskem modulu je delež doktorandk 43 %, na Kulturni zgodovini 80 %, Arheološkem modulu 100 % in na modulu Slovenske študije uravnotežen na 50 %.