Prvi rok doktorskih seminarjev v 2018/2019

V ponedeljek, 28. januarja 2019 bodo v sejni sobi ZRC, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana, potekale predstavitve tem doktorskih tez v okviru samostojnega raziskovalnega dela I. in dela na doktorskih disertacijah v okviru samostojnega raziskovalnega dela III.

 

Ob 14. uri bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo Manca Černivec predstavila temo doktorske teze z delovnim naslovom: “Normativnost v enojezičnih razlagalnih slovarjih [Normativity in monolingual general dictionaries]“, ki jo pripravlja pod mentorstvom doc. dr. Nataše Gliha Komac.

 

Ob 15. uri bo na modulu Kulturna zgodovina Jelena Gledić: predstavila temo doktorske teze, ki jo bo pripravljala v angleškem jeziku: “Cultural Ties and Bilateral Relations: Sino-Serbian Cooperation under the Belt and Road Initiative” pod mentorstvom red. prof. dr. Tanje Petrović.

 

Za ob 16. uri napovedana predstavitev zaradi bolezni kandidatke Valerije Zabret odpade in bo prestavljena v februar.

 

Ob 17. uri bo prav tako na filozofskem modulu Bojan Volf predstavil zaključke ob pisanju doktorske disertacije z naslovom: “Psihologija kot materialna praksa“, ki jo zaključuje pod mentorstvom red. prof. dr. Alenke Zupančič.

 

Ob 18. uri bo na filozofskem modulu kandidatka Rebecca Rose preko Sype konference predstavila tezo z delovnim naslovom: “The Maternal Voice” pod mentorstvom red. prof. dr. Jelice Šumič Riha.

 

Prisostvovanje študentk in študentov na predstavitvah kolegic in kolega sodi v študijsko obveznost raziskovalnega seminarja I. v prvem in II. v drugem letniku študija in se bo beležila s prezenčno listo.

 

Vabljeni tudi drugi zainteresirani!