Obvestilo o zagovorih doktoratov

V torek, 15. februarja 2022, ob 11. uri, bo Vesna Krmelj na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Kulturna zgodovina, javno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

Korespondenca Franceta Steleta kot vir in izhodišče za umetnostnozgodovinsko interpretacijo in zgodovino umetnostne zgodovine na Slovenskem.

 

Mentor: doc. dr. Luka Vidmar,

somentor: doc. dr. Franci Lazarini.

 

Zagovor bo v Mali dvorani ZRC SAZU*, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.


V sredo, 16. februarja 2022, ob 11. uri, bo Aleš Rojc na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura, javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

Vednost in resnica v Badioujevi filozofiji.

 

Mentorica: red. prof. dr. Alenka Zupančič.

 

Zagovor bo potekal hibridno v Mali dvorani ZRC SAZU*, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana in po spletni seji ZOOM.

 

 

 

*Za vse prisotne na dogodku velja, da morajo izpolnjevati pogoj PCT. Veljavnost pogoja PCT dokazujejo z enim od pogojev, ki so navedeni v 2.členu Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, istovetnost pa oseba dokazuje z osebnim dokumentom. V vseh zaprtih javnih prostorih je obvezna kirurška maska ali FFP2 maska in razkuževanje rok. Maske iz blaga niso več dovoljene.