Zagovori doktoratov v marcu

V sredo, 2. marca 2022, ob 11. uri, bo Edvard Šefer na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Kulturna zgodovina, javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

Cultural Hystory of training forms (Kata) of Far Eastern self-defense martial arts

[Kulturna zgodovina vadbenih oblik (Kat) daljnovzhodnih samoobrambnih
borilnih veščin].

 

Mentor: prof. dr. Wojciech J. Cynarski.

 

Komisija: red. prof. dr. Lev Kreft, red. prof. dr. Oto Luthar, red. prof. dr. Gorazd Meško.

 

Zagovor bo potekal po spletni seji ZOOM.


V torek, 15. marca 2022, ob 11. uri, bo Marko Levačić na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura, javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

Ideologija in družbena vez.

 

Mentorica: red. prof. dr. Alenka Zupančič.

 

Komisija: red. prof. dr. Mladen Dolar, izr. prof. dr. Peter Klepec, doc. dr. Tadej Troha.

 

Zagovor bo v Mali dvorani ZRC SAZU*, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

 

 

*Za vse prisotne na dogodku velja, da morajo izpolnjevati pogoj PCT. Veljavnost pogoja PCT dokazujejo z enim od pogojev, ki so navedeni v 2.členu Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, istovetnost pa oseba dokazuje z osebnim dokumentom. V vseh zaprtih javnih prostorih je obvezna kirurška maska ali FFP2 maska in razkuževanje rok. Maske iz blaga niso več dovoljene.