Peter Holozan, Andreja Žele | Raba vejice v povezavi z besednim redom v slovenščini

Različne oblike vejic v črni barvi na bež ozadju.

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bosta na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela dr. Peter Holozan in red. prof. dr. Andreja Žele:

 

Raba vejice v povezavi z besednim redom v slovenščini.

 

Predavatelja bosta v predavanju z naslovom Raba vejice v povezavi z besednim redom v slovenščini predstavila eno izmed področij svojega dela. Predavanje osvetljuje znano vprašanje slovenskega besednega reda, ki vključuje členitev po aktualnosti, in predstavlja vzajemni odnos med besednim redom z aktualnočlenitvenim vidikom in uporabo vejice pri zapisanem poročilu.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 10. junija 2024 ob 16. uri v študentski sobi Podiplomske šole ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Dr. Peter Holozan je soustanovitelj družbe Amebis d. o. o., ki je opravila pionirsko delo na področjih razvoja tehnologij, specializiranih za slovenski jezik, in digitalizacije slovenskega jezika; vse svoje računalniško-programske raziskave so sodelavci Amebisa tudi uporabnostno zastavili. Peter Holozan je tudi član širšega sestava Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU.

Prof. dr. Andreja Žele je predavateljica sodobnega slovenskega jezika na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in sonosilka predmeta Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Od 2011 je dopolnilno petinsko zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, pri novonastajajočem slovarju slovenskega jezika.

 

Vabljeni!