Marko Snoj | Medmeti

Starinske kovinske tiskarske črke v leseni škatli

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imel akad. prof. dr. Marko Snoj:

 

Medmeti

 

Beseda bo tekla o besedah, ki jih iz praktičnih razlogov uvrščamo v kategorijo »medmeti«, v resnici pa so izvorno deloma samostojen sistem manj natančnega, a hkrati bolj povednega izražanja predvsem čustev, deloma vezni člen med zunajjezikovnimi zvoki in glasovi na eni strani in jezikom na drugi. So prežitek iz predfonemskih in predmorfemskih časov v ontogenetskem razvoju človeka in filogenetskem človeštva in so lirske prvine v poplavi praktične epike. Prikaz problematike medmetov se bo osredinil na njihovo analizo in sintezo po jezikovnih ravninah.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 27. maja 2024 ob 13. uri v študentski sobi Podiplomske šole ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Akademik prof. dr. Marko Snoj je znanstveni svetnik na Oddelku za leksikologijo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, redni profesor za indoevropsko primerjalno jezikoslovje na ljubljanski Filozofski fakulteti in redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Posveča se etimologiji, primerjalnemu in zgodovinskemu jezikoslovju, imenoslovju, leksikografiji in v zadnjem času predvsem medmetom. Kakovost njegovega jezikoslovnega dela mu je priznala celo država, ki ga je leta 2023 nagradila s Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju slovenskega jezika. Na Podiplomski šoli ZRC SAZU je skupaj z red. prof. dr. Jožico Škofic sonosilec predmeta Etimoloska in dialektoloska leksikologija in leksikografija.

 

Vabljeni!

 


Photo by Kristian Strand on Unsplash