Predstavitve doktoratov | 1. rok v 2022/2023

Vabljeni na prvi rok predstavitev tem doktorskih disertacij na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur v okviru obveznosti Samostojnega raziskovalnega dela I v 1. letniku študija in predstavitev izsledkov doktorskih disertacij v okviru Samostojnega raziskovalnega dela III v 3. letniku študija. Dogodek bo potekal v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana po naslednjem razporedu:

 

PON, 19. 12. 22 | 16:00 | Tisočletja med Jadranom in Podonavjem | SRD III | Nina Caf:

Paleoekološka rekonstrukcija vpliva človeka na holocenske spremembe okolja na območju Julijskih Alp, Slovenija.

Mentorica: doc. dr. Maja Andrič.

Komisija: doc. dr. Maja Andrič, izr. prof. dr. Jana Horvat in doc. dr. Edisa Lozić.

 

PON, 19. 12. 22 | 17:00 | Tisočletja med Jadranom in Podonavjem | SRD III | Iris Bekljanov Zidanšek:

Tribuna – rimski vojaški tabor v Ljubljani.

Mentorica: izr. prof. dr. Jana Horvat.

Komisija: doc. dr. Maja Andrič, izr. prof. dr. Jana Horvat in doc. dr. Edisa Lozić.

 

Udeležba ostalih študentk in študentov doktorskega študija Primerjalni študij idej in kultur na predstavitvah kolegov in kolegic je obvezna za opravljanje študijske obveznosti Raziskovalnega seminarja I (v 1. letniku) in Raziskovalnega seminarja II (v 2. letniku) in se bo beležila s prezenčno listo.

 

Vabljeni tudi drugi zainteresirani!