Gržinić & Pristovšek | Rasa in njene daljnosežne sodobne ontološke in epistemološke implikacije

V petek, 16. decembra 2022, ob 16. uri, se bo v okviru modula Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura pri predmetu Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij, ki ga vodi red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler v sodelovanju z dr. Jovito Pristovšek, odvilo prvo letošnje predavanje:

 

Rasa in njene daljnosežne sodobne ontološke in epistemološke implikacije.

 

1. del: Marina Gržinić: Politika smrti v Evropi

2. del: Jovita Pristovšek: Spominjamo se besede na jeziku. Rasa. Žvečenje.*

 

* Parafraza verza, ki je bil prvotno zapisan sledeče: »Spominjamo se besede na jeziku. Köln. Žvečenje.« Rubia Salgado, Gergana Mineva in Kollektiv Women, »Tok spomina«, v Mejno mišljenje: demontaža zgodovin rasiziranega nasilja, ur. Marina Gržinić (Berlin: Sternberg Press, 2018), 52.

 

Predavanje bo potekalo v prostorih Filozofskega inštituta ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropjev sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 


Prof. dr. Marina Gržinić je znanstvena svetnica na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU in redna profesorica na dunajski Akademiji za likovno umetnost, Inštitut za likovno umetnost, Post-konceptualne umetniške prakse.

 

Doc. dr. Jovita Pristovšek je leta 2017 doktorirala na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Trenutno je podoktorska raziskovalka na dunajski Akademiji za likovno umetnost.

 

Gržinić in Pristovšek sta souredili Re-Activating Critical Thinking in the Midst of Necropolitical Realities: For Radical Change (Cambridge Scholars Publishing, 2022) in Theoretical-Critical Horizons: Shifting Baselines (Goethe-Institut Ljubljana, Društvo Nagib in Avstrijski kulturni forum, 2021). Njuno tretje souredniško delo Political Choreographies, Decolonial Theories, Trans* Bodies: About Marginality, Resistance, Technology and Geographies (Cambridge Scholars Publishing) izide v letu 2023.