Slavčo Dimitrov | Politično razumno: politična ontologija, estetika in materializem v delu Jacquesa Rancièra

V petek, 8. decembra 2023, ob 16.00 uri se bo v okviru modula Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura pri predmetu Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij, ki ga vodi red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler v sodelovanju z dr. Jovito Pristovšek, odvilo predavanje gostujočega raziskovalca dr. Slavča Dimitrova:

 

The political sensible: Political Ontology, Aesthetics, and Materialism in the work of Jacques Rancière.

 

Nekaj misli o tem, kaj bo prineslo petkovo predavanje Slavča Dimitrova:

 

Slavčo Dimitrov v predhodnem predavanju »’Kdo (za vraga) je politični subjekt?’ Politika estetike punk in alternativnega gibanja na Slovenskem v zgodnjih osemdesetih letih«, v okviru panela Punk in fotografija. Arhivi, diskurzi, poželenje in politika (četrtek, 7. 12. 2023, Dvorana Alme Karlin, CD), takole osvetljuje pomen Rancièra:

»Moja trditev je, da je punk vpeljal politični razdor in uprizoril proces kolektivne politične subjektivacije. Ta trditev temelji na več predpostavkah. Prva je seveda širše razumevanje kulture kot domnevno pravega polja punk delovanja in produkcije, saj je vedno že prepletena z različnimi in nestabilnimi vektorji oblasti/moči, politične zgodovine in družbenih odnosov, vključno z veliko širšim spektrom praks, okolij, medijev in objektov, kot je polje umetnosti. Tudi če ga razumemo zgolj kot (sub)kulturno formacijo, je punk že prepleten s številnimi družbeno-političnimi zgodovinami, boji in pomeni. […] Politični razdor, ki je bil vpeljan s punk subjektivacijo in punk političnostjo, je zato bližje neprimernosti političnega v odnosu do uveljavljenih omejitev in legitimnih polj političnega delovanja, neprimernosti, o kateri govori Rancière, oziroma ga lahko še tesneje povežem s kategorijo »impolitičnega«, kakor jo opredeljuje Roberto Esposito (2015). Ta kategorija bistveno bolj natančno opredeljuje moj način razumevanja političnega.« (Slavčo Dimitrov)

 

Predavanje bo potekalo v angleščini, v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana, od 16.00 do 17.30 ure.

 

Slavčo Dimitrov je diplomiral iz primerjalne književnosti na Univerzi Svetega Cirila in Metoda. Magistriral je na področju študije spolov in filozofije na Evro-balkanskem inštitutu v Skopju, svoj drugi magisterij je opravil na Oddelku za multidisciplinarne študije spolov na Univerzi v Cambridgeu, doktoriral pa na Oddelku za transdisciplinarne študije sodobnih umetnosti in medijev na Fakulteti za medije in komunikacije – SINGIDUNUM v Beogradu. Je ustanovitelj mednarodne Poletne šole za seksualnosti, kulture in politike v Beogradu in eden od ustanoviteljev Raziskovalnega centra za identitete, kulture in politike IPAK.Centar v Beogradu. V svoji teoretični in raziskovalni praksi se osredotoča na različne oblike sodobnih političnih filozofij, kulturno, kritično in spolno ter kvir teorijo, utelešenje in afekte, estetiko, družbeno koreografijo in študije performansa. Je prejemnik nagrade AICA Macedonia – Ladislav Leshnikov Award 2018 in Štipendije Igorja Zabela 2020.

 

Vabljeni!


Vir fotografije.