Nastopno predavanje dr. Simone Klemenčič

Vabimo vas na nastopno predavanje, ki ga bo imela kandidatka za izvolitev v naziv docentke za predmetno področje jezikoslovja, dr. Simona Klemenčič:

 

Izzivi medsebojne implementacije slovarja nacionalnega knjižnega jezika in slovarja znakovnega jezika.

 

Nastopno predavanje bo v četrtek, 25. januarja 2024, ob 11. uri, v Dvorani štirih letnih časov, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Razvoj tehnologije v zadnjih desetletjih je omogočil razvoj slovarskega portala Fran ter razvoj spletnih slovarjev slovenskega znakovnega jezika. Implementacija med slovarjem slovenskega knjižnega jezika ter slovarjem slovenskega znakovnega jezika poteka na obeh straneh. Ker gre za ne le dva različna jezika, temveč tudi dva različna tipa jezikov, je pionirski projekt implementacije SZJ v eSSKJ pokazal, da predstavlja glede na sodobno dvojezično leksikografijo izdelava takih implementacij poseben izziv in da je potrebno rešitve, kako ustrezno prikazati razhajanja in konvergence med obema jezikoma, še domisliti. Predavateljica bo predstavila izzive tovrstnih povezav in predloge rešitev.

 

Dr. Simona Klemenčič je znanstvena sodelavka na Inštitutu Frana Ramovša za slovenski jezik in raziskovalka v Leksikološki sekciji. Sodeluje pri rastočem slovarju slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ) in je vodja akcije Beseda leta. Njeno primarno področje so etimološke osvetlitve slovenskega besedja. Sooblikuje medijsko podobo Inštituta. Sodeluje v pedagoškem procesu na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot asistentka, je vodja zelo uspešne slovenske ekipe na Mednarodni lingvistični olimpijadi (IOL) in sodeluje v mednarodnih odborih dveh jezikovnih olimpijad.

 

Vabljeni!

 


Vir fotografije.