Tim Prezelj | Vizualizacija podatkov (v znanosti)

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo okviru doktorskega študija 3. stopnje Okoljske in regionalne študije, a za študentke in študente vseh študijskih programov Podiplomske šole ZRC SAZU in druge zainteresirane, imel Tim Prezelj:

 

Vizualizacija podatkov (v znanosti).

 

Predavanje bo v četrtek, 12. januarja 2023, ob 11. uri v študentski sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Živimo v svetu, ki je (pre)nasičen z raznovrstnimi podatki, pri tem pa znanosti niso nikakršna izjema. Vendar pa sami podatki še niso informacije. Da to postanejo, jih moramo najprej primerno statistično obdelati in postaviti v ustrezen kontekst ter interpretacijo. Eden pomembnejših korakov pri tem pa je prav vizualizacija podatkov, kar lepo oriše že rek, da so statistika očala znanosti. Z izbiro in načinom vizualne predstavitve podatkov zato močno vplivamo na končno interpretacijo le-teh. Zato si bomo na predavanju ogledali različne načine in specifike vizualizacije različnih podatkov (tako kvantitativnih, kot tudi kvalitativnih), na kaj moramo biti pri tem pozorni, s kakšnimi “pastmi” se lahko pri tem srečamo in kako se jim izogniti. S kratkim “sprehodom” skozi zgodovinski razvoj vizualizacije podatkov bomo spoznali tudi kognitivne osnove vizualizacije podatkov, sodobne pristope, rešitve in trende na področju ter (informacijska) orodja, ki se lahko uporabljajo v ta namen. Priporočljivo je, da na predavanje s seboj prinesete list papirja in pisalo za izvedbo preprostega poskusa.

 

Tim Prezelj je po izobrazbi diplomirani mikrobiolog in magister molekulske in funkcionalne biologije. Trenutno kot raziskovalec zaposlen na Pedagoški in Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se predvsem z interdisciplinarnimi raziskavami spolnosti, vizualizacije podatkov, povezavami med umetnostjo in znanostjo in kognitivno statistiko. Na Pedagoški fakulteti je kot asistent za biologijo v izobraževanju vključen tudi v pedagoško delo pri izvedbi vaj, seminarjev in mentoriranju zaključnih del študentov. (Pri tem vključite kar se vam zdi smiselno, vsekakor ni potrebe po navajanju celotnega besedila).

 

Vabljeni!

 

(Photo by Firmbee.com on Unsplash)