Simon Koblar | Zotero

V četrtek, 19. januarja 2023, ob 11. uri bo Simon Koblar, študent doktorskega študija 3. stopnje Okoljske in regionalne študije, imel predavanje z naslovom:

 

Zotero.

 

V splošnem velja konsenz, da uporaba orodij za upravljanje bibliografskih referenc močno olajša raziskovanje in pisanje znanstvenih besedil. Namen predavanja je predstaviti orodja za upravljanje bibliografskih referenc in podrobnejša predstavitev uporabe orodja Zotero, saj jasna navodila lahko močno olajšajo uporabo. V prvem delu bodo opisani razlogi za uporabo upravljalca bibliografskih referenc in prednosti programa Zotero v primerjavi z drugimi podobnimi programi. V predavanju bodo predstavljene tudi specifike, kot je shranjevanje virov iz baze Cobiss+ in navajanje virov v slovenščini, kar je dodana vrednost v primerjavi s tujimi priročniki in uradno dokumentacijo.

 

Predavanje je zastavljeno kot interaktivno, zato je priporočljivo da imajo udeleženci in udeleženke s seboj osebni računalnik. Predhodno si lahko tudi ustvarijo brezplačen uporabniški račun na: https://www.zotero.org/ in opravijo osnovno instalacijo programa Zotero. Predavanje bo v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Vabljeni!