Tina Berden | Zagovor doktorata

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 5. septembra 2022, ob 11. uri, Tina Berden na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Tisočletja med Jadranom in Podonavjem, javno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

 

Navport (Vrhnika) – arheološko najdišče Kočevarjev vrt.

 

Mentorica: izr. prof. dr. Jana Horvat.

 

Komisija: izr. prof. dr. Janka Istenič, doc. dr. Andrej Gaspari in doc. dr. Tina Žerjal.

 

Zagovor bo v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Vljudno vabljeni.