Tretji rok predstavitev doktorskih disertacij v 2021/2022

Vabljeni na tretji rok predstavitev tem doktorskih disertacij v okviru Samostojnega raziskovalnega dela I. v 1. letniku študija in predstavitev izsledkov doktorskih disertacij v okviru Samostojnega raziskovalnega dela III. v 3. letniku študija. Predstavitve se bodo odvile v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana po naslednjem razporedu:

 

ČET, 15. 9. 22 | 14:00 | Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo | SRD I. | Jera Sitar:

Razmerje med žargonom in terminologijo na primeru fizioterapije.

Predlagana mentorica: doc. dr. Mateja Jemec Tomazin

Komisija: izr. prof. dr. Nataša Jakop, doc. dr. Mojca Žagar Karer, red. prof. dr. Andreja Žele

 

PON, 19. 9. 22 | 13:00 | Humana geografija | SRD I. | ZOOM | Marko Senčar Mrdaković:

Družbena razmerja v urbanem javnem prostoru: konflikti in sodelovalne prakse v starem mestnem jedru Kopra in Ljubljane

Predlagan mentor: doc. dr. Jani Kozina, predlagana somentorica: doc. dr. Špela Ledinek Lozej

Komisija predstavitve: doc. dr. David Bole, doc. dr. Jani Kozina, doc. dr. Janez nared

 

PON, 19. 9. 22 | 14:00 | Kulturna zgodovina | SRD I. | ZOOM | Vita Zalar:

Conceptual history of gypsiness: Habsburg and post-Habsburg perspectives, 1860-1940 (Konceptualna zgodovina ciganskosti: habsburške in post-habsburške perspektive, 1860-1940)

Mentor: red. prof. dr. Oto Luthar, somentor: doc. dr. Ari Joskowitz.

Komisija: dr. Martin Pogačar, prof. dr. Christian Promitzer, izr. prof. dr. Petra Svoljšak

 

SRE, 21. 9. 22 | 14:00 | Antropologija: razumevanje svetotvornih praks | SRD I. | Ana Reberc:

Rabe preteklosti v afroameriških skupnostih

Predlagana mentorica: dr. Nataša Rogelja, predlagana somentorica: doc. dr. Martina Bofulin

Komisija predstavitve: doc. dr. Nataša Gregorič Bon, doc. dr. Ana Hofman, red. prof. dr. Borut Telban.

 

SRE, 21. 9. 22 | 15:00 | Antropologija: razumevanje svetotvornih praks | SRD III. | Ahac Meden:

The role of digital humanities for sharing knowledge in public scientific institutions (Vloga digitalne humanistike pri širjenju znanj v javnih raziskovalnih ustanovah)

Mentorica: doc. dr. Maja Petrović Šteger, somentor: izr. prof. dr. Dan Podjed

Komisija: doc. dr. Nataša Gregorič Bon, izr. prof. dr. Ana Hofman, red. prof. dr. Borut Telban.

 

Udeležba ostalih študentk in študentov doktorskega študija Primerjalni študij idej in kultur na predstavitvah kolegov in kolegic je obvezna za opravljanje študijske obveznosti Raziskovalnega seminarja I. (v 1. letniku) in Raziskovalnega seminarja II. (v 2. letniku) in se bo beležila s prezenčno listo.

 

Vabljeni tudi drugi zainteresirani!