Ulf Brunnbauer | Jugovzhodna Evropa kot laboratorij za raziskovanje migracij

Vabimo vas na gostujoče predavanje, ki ga bo na modulu Kulturna zgodovina imel dr. Ulf Brunnbauer:

 

Jugovzhodna Evropa kot laboratorij za raziskovanje migracij: kaj spreminja izseljevanje v zgodbo?

 

Predavanje v angleškem jeziku bo v torek, 10. maja 2022, ob 13. uri v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. Nadstropje, Ljubljana.

 

Ulf Brunnbauer je direktor Leibnizovega inštituta za vzhodno- in jugovzhodno evropske študije v Regensburgu in profesor zgodovine jugovzhodne in vzhodne Evrope na Univerzi v Regensburgu. Doktoriral je iz zgodovine na Univerzi v Gradcu (1999) in se habilitiral na Svobodni univerzi v Berlinu (2006). Njegove raziskave se osredotočajo na družbeno zgodovino jugovzhodne Evrope od 19. stoletja dalje, pri čemer ga posebej zanimajo migracije, delovna razmerja, družinski vzorci, okolje in družbene spremembe. Njegova zadnja knjiga “In den Stürmen der Transformation” predstavlja dolgo zgodovino postsocialistične transformacije na primeru dveh ladjedelnic. Leta 2016 je izšla njegova knjiga “Globalizing Southeastern Europe” o čezmorskem izseljevanju od 19. stoletja naprej.

 

Lepo vabljeni!