Nataša Gliha Komac | O oznakah in označevanju: iz slovaropisne prakse

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo, imela doc. dr. Nataša Gliha Komac:

 

O oznakah in označevanju: iz slovaropisne prakse.

 

Z oznakami so tudi v slovaropisju vedno težave. Da je sporazumevanje lahko karseda učinkovito, jih morata vsaj približno enako razumeti tako tvorec besedila kot njegov naslovnik oz. v kontekstu splošnorazlagalnega slovarja tako redaktor kot jezikovni uporabnik. To v slovaropisni praksi poleg poznavanja družbeno-jezikovnih okoliščin pomeni domišljeno in dodelano tipologijo, ki temelji tako na poznavanju gradiva kot aktualnih teoretičnih izhodišč. V predavanju z naslovom O oznakah in označevanju: iz slovaropisne prakse bodo predstavljene neposredne izkušnje ob leksikografskem delu pri eSSKJ in izpostavljena nekatera vprašanja družbenosti slovenskega (knjižnega) jezika.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 9. maja 2022, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

 

Doc. dr. Nataša Gliha Komac je namestnica predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Sodeluje pri pripravi novega splošnorazlagalnega slovarja eSSKJ in je članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice. Od leta 2018 kot neodvisna strokovnjakinja iz Slovenije sodeluje v Odboru strokovnjakov za Evropsko listino za regionalne ali manjšinske jezike pri Svetu Evrope.

 

Vabljeni!