Vabilo na predavanje o pragmatičnih frazemih

Vabimo vas na predavanje na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, ki ga bo v okviru modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela izr. prof. dr. Nataša Jakop:

 

Pragmatični frazemi v slovarju in jezikovni rabi.

 

Pragmatični frazemi so jezikovne enote, s katerimi se srečujemo v vsakdanji komunikaciji, ko nekoga pozdravimo, mu voščimo, ko smo glasno nejevoljni, jezni in negodujemo, preklinjamo, ko skušamo biti v nekih okoliščinah zgolj nevtralno vljudni ipd.

Na predavanju bomo ob primerih pragmatičnih frazemov iz slovarjev spoznali njihove definicijske slovnične in pomenske lastnosti ter jih teoretično umestili v frazeološki sistem. Primeri iz aktualne jezikovne rabe pa bodo naš izziv za razmislek o njihovem sodobnem slovarskem opisu.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 22. novembra 2021, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

 

Izr. prof. dr. Nataša Jakop je raziskovalka slovenske frazeologije, leksikologije in normativistike. Zaposlena je na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, kjer sodeluje pri pripravi tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ) in izvaja izobraževalno dejavnost na področju uporabe slovarskih portalov Fran in Franček. Kot članica ožjega sestava Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU sodeluje pri pripravi novih pravopisnih pravil. Na Podiplomski šoli ZRC SAZU je koordinatorica jezikoslovnega modula in predavateljica. Je avtorica oziroma soavtorica znanstvenih monografij s področja frazeologije in normativistike.

 

Vabljeni!

 

(Vir fotografije)