Vabilo na prvi informativni dan za vpis na doktorski študij v 2020/2021

Vabimo vas na prvi informativni dan za vpis na doktorski študij 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur v študijskem letu 2020/2021. Prvi informativni dan bo potekal preko ZOOM konference v četrtek, 2. julija 2020, ob 17. uri, na povezavi:

 

Topic: Podiplomska šola ZRC SAZU – prvi informativni dan
Time: Jul 2, 2020 05:00 PM Warsaw

 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85835525359?pwd=R0tma09NVzVYQ05hdG1XTUZDM1JtQT09

 

Meeting ID: 858 3552 5359
Password: 721197

 

Razpis za vpis je odprt do 11. septembra 2020, razpis za zapolnitev vpisnih mest pa do 23. septembra 2020. Prijave se odda na spletnem portalu eVŠ.

 

Letošnja novost razpisanega doktorskega študijskega programa je nov modul, Humana geografija.

Uspešno izvajanje programa Primerjalni študij idej in kultur v preteklih letih je vodilo do spoznanja, da je zaradi tesne prepletenosti obstoječih modulov s prostorskimi temami le-te smiselno še nadgraditi. To smo naredili z vsebinsko bogatim modulom Humana geografija, ki smiselno dopolnjuje in nadgrajuje ostale module. Predlagani modul bo omogočal osredotočenje na aktualne humano-geografske teme, obenem pa bodo izbirni predmeti modula na voljo tudi študentkam in študentom ostalih modulov, ki bodo na ta način svoja dognanja lažje umestili v prostorski kontekst.
Uvedba tega modula na doktorski študijski program sledi ocenam stanja in strateškim usmeritvam šole, kjer je velika skrb podana prizadevanjem za vpetost v družbeno in gospodarsko okolje. PŠ ZRC SAZU si je zadala, da si bo tudi v prihodnje prizadevala vzpostavljati nove stike predvsem s tistimi ustanovami, ki bi potrebovale kader, za katerega zavod izobražuje. Ta mreža se vsako leto postopoma širi.

Z modulom si obetamo tudi izboljšane priložnosti za mednarodno delovanje PŠ ZRC SAZU, ki si prizadeva h krepitvi mednarodnih izmenjav visokošolskih učiteljev in študentov ter njihovi večji vključenosti v mednarodne projekte.

Vpeljava modula Humane geografije v obstoječ doktorski študijski program sledi usmeritvam k izboljšanju vpetosti PŠ ZRC SAZU v okolje.

 

Vabljeni!