Benjamin Štular | Vzhodne Alpe v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku od 6. do 8. stoletja

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo v soorganizaciji z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU na arheološkem doktorskem modulu imel izr. prof. dr. Benjamin Štular:

 

Vzhodne Alpe v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku od 6. do 8. stoletja.

 

Kaj “vedó” globoki podatki, LiDAR-ski podatki, prostorsko-časovno rudarjenje vzorcev in umetna inteligenca

 

Predavanje temelji na pomembnih dosežkih moderne arheologije, ki jih omogočajo “globoki podatki”, napredne prostorske analize, LiDAR-ski podatki in umetna inteligenca. Prikazani bodo preliminarni rezultati analize 1105 arheoloških najdišč, ki osvetljuje ključne teme, kot so vzhodna meja Avarskega kaganata, pomen območja “Pólis Norikón” in vloga slovanskih imigrantov pri oblikovanju Karantanije. Naštete teme so na videz raznovrstne, a imajo rdečo nit, ki bo jedro razprave: velike lokalne razlike v akulturaciji oziroma procesu slovanizacije v vzhodnih Alpah.

 

Predavanje bo v sredo, 27. marca 2024, ob 11.30 uri v Atriju ZRC.

 

Benjamin Štular je višji znanstveni sodelavec na ZRC SAZU, Inštitutu za arheologijo. Objavlja in raziskuje predvsem zgodnjesrednjeveško arheologijo, LiDAR v arheologiji, arheološki GIS in kuratorstvo digitalnih podatkov v arheologiji. Po doktoratu (2007) se je izpopolnjeval v Franciji, Veliki Britaniji, Nemčiji in na Irskem. Kot vodilni raziskovalec na področju LiDARja v arheologiji vodi projekte, organizira mednarodna srečanja in razvija orodja za obdelavo podatkov zračnega laserskega skeniranja.

 

Predavanje je javno, vabljeni!

 

***

Vir slike.