Alenka Jelovšek | V iskanju stare ljubljanščine

Vabimo vas na gostujoče predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela doc. dr. Alenka Jelovšek:

 

V iskanju stare ljubljanščine: kakšen je bil ljubljanski govor v 16. stoletju?

 

V predavanju bodo predstavljene težave, s katerimi se srečujejo jezikovni zgodovinarji, ko poskušajo na podlagi ohranjenega jezikovnega gradiva in drugih dostopnih podatkov ovrednotiti Riglerjevo tezo, da je osnova za knjižno slovenščino ljubljanski govor Trubarjevega časa. Teza, ki je bila sicer v zadnjih petdesetih letih deležna več polemičnih obravnav, je namreč še vedno prevladujoča v (poljudno)znanstvenem diskurzu o jeziku. Čeprav je težišče predavanja na jezikovnih podatkih, bo vprašanje ljubljanskega govora obravnavano tudi z vidika historične sociolingvistike.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 25. marca 2024 ob 16. uri v sejni sobi ZRC, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Doc. dr. Alenka Jelovšek je raziskovalka v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. V raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s knjižno slovenščino 16. stoletja, zlasti z razvojem pisne norme in z osebnimi zaimki, ter z razvojem ogovornih oblik v slovenščini skozi zgodovino. Je soavtorica in sourednica nastajajočega Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja.

 

Vabljeni!

 


Vir fotografije