Werner Bonefeld | O pomenu kritike

Vabimo vas na gostujoče predavanje, ki ga bo na modulu Interdisciplinarni študij institucij in družbe 21. stoletja imel prof. dr. Werner Bonefeld:

 

O pomenu kritike.

 

Večina različic marksistične misli se opira na dve različni branji kritike politične ekonomije: bodisi kot kritike kapitalizma s stališča dela bodisi kot kritike kapitalistične ekonomije dela. Po prvem branju je kapitalizem zgodovinsko naddoločen način človeškega metabolizma z naravo. Po njem je ekonomija dela razumljena kot transhistorično načelo človeške eksistence. Zastavek socializma je po tem branju programatičen, saj je razglašen za izboljšani sistem organizacije dela v okvirih centralnega planiranja. Po drugem branju pa Marxova kritika ne izhaja iz stališča dela, temveč izreka negativno kritiko kapitalistični organizaciji ekonomije dela. Njegova kritika tako preoblikuje občo določitev kategorij politične ekonomije v kategorije historično-določenih kapitalističnih družbenih razmerij. V nasprotju s predhodnim programatičnim branjem razume komunizem kot delovanje negacije proti družbenim pogojem, ki povzročajo človeško trpljenje.

Priporočena literatura:

  • Bonefeld, W. (2014), Critical Theory and the Critique of Political Economy, London: Bloomsbury, chapter 8.
  • Bonefeld, W. (2023), A Critical Theory of Economic Compulsion, London: Routledge, chapters 1, 2, 6.
  • Marx, Karl (1990), Capital, vol. I, London: Penguin, chapters 2, 6, 23, 24.1 and 24.3.

 

Predavanje v angleškem jeziku bo v ponedeljek, 13. maja 2024 ob 17. uri v sejni sobi Filozofskega inštituta ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

 

Werner Bonefeld je profesor emeritus na Univerzi v Yorku (VB). Njegova zadnja knjiga je A Critical Theory of Economic Compulsion. Wealth, Suffering, Negation (Routledge, 2023).

 


Ponedeljkovemu predavanju na Podiplomski šoli ZRC SAZU, bo sledilo še gostovanje predavatelja na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU s predavanjem v torek, 14. in v sredo, 15. maja, vedno s pričetkom ob 13. uri. Vabljeni tudi na ti dve predavanji. Vabilo.