Mojca Žagar Karer | Terminološko delo v praksi: kaj želijo uporabniki?

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela doc. dr. Mojca žagar Karer:

 

Terminološko delo v praksi: kaj želijo uporabniki?

 

Namen terminološkega dela je zagotavljanje učinkovite komunikacije med strokovnjaki. Zato se terminološko delo deli na sistematično terminološko delo, ki obsega zlasti popis in urejanje obstoječega pojmovnega in poimenovalnega sistema posameznih strok, in na ad hoc terminološko delo, ki z iskanjem najbolj učinkovitih poimenovalnih rešitev odgovarja na aktualne potrebe uporabnikov. Kadar so v središču zanimanja potrebe uporabnikov, je eden od relevantnih virov za raziskave tudi zbirka vprašanj in odgovorov, ki že od 2013 kontinuirano nastaja v Terminološki svetovalnici na Inštitutu za slovenski jezik FR ZRC SAZU. V njej enakovredno sodeluje 5 terminologov, ki pripravljajo skupna mnenja. V predavanju bodo obravnavani najpogostejši tipi terminoloških zadreg in primeri zanje.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 13. maja 2024 ob 16. uri v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Mojca Žagar Karer je vodja Terminološke sekcije na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Je soavtorica in sourednica terminoloških slovarjev s področja gledališča, avtomatike, prava, betonskih konstrukcij in kamnarstva, trenutno pa vodi delo za izdelavo terminoloških slovarjev s področja kriminalistike, geoinformatike in gledališča (2. izdaja). Skupaj s sodelavci aktivno sodeluje pri terminološkem svetovanju. Raziskovalno se ukvarja zlasti z metodologijo terminološkega dela, terminološko sinonimijo, terminološkimi načeli in prekrivanjem terminologije in splošne leksike. Na Podiplomski šoli ZRC SAZU je soizvajalka predmeta Terminologija in terminografija.

 

Lepo vabljeni!

 


Photo by Fa Barboza on Unsplash