Kristian Lewis | Slovarji lažnih prijateljev kot leksikografski izziv

Vabimo vas na gostujoče predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imel dr. Kristian Lewis, znanstveni svetnik:

 

Slovarji lažnih prijateljev kot leksikografski izziv.

 

Predavanje bo predstavilo različne pristope k leksikografski obdelavi lažnih prijateljev. Z imenom lažni prijatelji razumemo pare leksemov iz dveh jezikov, enake ali podobne po obliki, vendar različne po pomenu (npr. hrv. nogavica ‘del hlač, ki se vleče na nogo’ ~ podobno nogavica ‘pleteno oblačilo za nogo ‘ = hlače in nogavice). Razlika v pomenu povzroča nesporazume in napake med prevajanjem ali ustno komunikacijo, saj se domneva, da izrazna enakost/podobnost med leksikalnimi enotami izvornega in ciljnega jezika implicira tudi vsebinsko enakost/podobnost. Jezikoslovci in drugi strokovnjaki so ob spoznanju problema refleksivnega prepoznavanja in napačnih sklepov o pomenu leksemov na podlagi izkušenj izhodiščnega jezika posameznega udeleženca v komunikacijskem aktu začeli ustvarjati slovar lažnih prijateljev, ki pa so izhajali iz različnih metodološkega, leksikografskega in funkcijskega vidika. Za to priložnost smo izbrali dvanajst slovarjev, deset tiskanih in dva spletna, s katerimi bomo predstavili različne leksikografske pristope ter komentirali njihove prednosti in slabosti.

 

Predavanje bo v hrvaškem jeziku v torek, 14. maja 2024 ob 16. uri v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Dr. Kristian Lewis je znanstveni svetnik na Inštitutu za hrvaški jezik v Zagrebu. Področja njegovega znanstvenega zanimanja so med drugim hrvaški knjižni jezik, normativistika, terminologija, jezikovno svetovanje, leksikologija in leksikografija. Je avtor monografije Lažni prijatelji (2016) in soavtor Prvoga školskog rječnika hrvatskoga jezika (2008), Školskoga rječnika hrvatskoga jezika (2012), Hrvatskoga pravopisa (2013) i Prvoga školskog pravopisa hrvatskoga jezika (2016). Sodeloval je in sodeluje pri več projektih matične ustanove, med drugim pri Hrvaškem jezikoslovnem slovarju, Hrvaškem spletnem slovarju – Mrežniku, Verskem pravopisu itd., sodeloval pa je tudi pri mednarodnih projektih Terminološki slovar, Terminografska baza TERM_IN, Slovanska terminologija na pri konec 20. in v začetku 21. stoletja ter Večjezični neološki slovar. Aktiven je na področju popularizacije znanosti. Je dvakratni dobitnik nagrade mesta Zagreb (2013 in 2021) in nagrade Ivan Filipović (2014 in 2017).

 


Photo by Drew Coffman on Unsplash