Načrt nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa

Na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 z dne 12. 3. 2020, ki sta ji sledila Odredba Ministra za zdravje in aktivacija državnega načrta zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa SARS-CoV-19 izvaja vršilka dolžnosti dekanje Podiplomske šole ZRC SAZU (PŠ ZRC SAZU), red. prof. dr. Jelica Šumič Riha izdaja naslednji

 

NAČRT PODIPLOMSKE ŠOLE ZRC SAZU V ČASU POJAVLJANJA KORONAVIRUSA

DOPOLNITEV 4. (27. 3. 2020)

 

1. Ukrepi za celotno institucijo ob razglasitvi epidemije

1. 1. Začasna prekinitev izvajanja študijske dejavnosti

 

Na podlagi sklepa vlade št. 18100-7/2020/2, ki sta ji sledila Odredba Ministra za zdravje in aktivacija državnega načrta zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa SARS-CoV-19 se do preklica prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

 

Do preklica se na Podiplomski šoli ZRC SAZU prekine z izvajanjem vseh oblik neposrednega pedagoškega dela. Odpove se sprejemanje študentk in študentov, zunanjih obiskovalk in obiskovalcev ter gostovanja tujih sodelavk in sodelavcev v prostorih Podiplomske šole ZRC SAZU, ki so v prostorih ustanovitelja, ZRC SAZU. Prostori šole so zaprti za zaposlene in za obiskovalce.

 

Neposredno pedagoško delo in pouk se nadomesti s študijem na daljavo in individualnim učenjem. Sklep velja do preklica in stopi v veljavo takoj.

 

Kontakti vodstva šole, tajništva in sodelavk in sodelavcev so:

  • vršilka dolžnosti dekanje red. prof. dr. Jelica Šumič Riha: jsumr@zrc-sazu.si
  • tajništvo šole: Podiplomska.Sola@zrc-sazu.si.
  • Kontaktni podatki sodelavk in sodelavcev so dostopni na povezavi: https://ps-zrc-sazu.org/kdosmo/

 

1. 2. Delovni proces na šoli

 

Vsem zaposlenim se do preklcia odredi delo od doma. Zaposleni so dolžni zagotavljati dosegljivost v delovnem času med 9. in 14. uro. Šola je v tem času zaprta. Vsa komunikacija poteka preko e-pošte, po telefonu in po potrebi po Skype ali drugih video-kanalih.

 

1. 3. Študijski proces na šoli

 

Neposredno pedagoško delo in pouk se nadomesti s študijem na daljavo in individualnim učenjem.

 

2. Načrt obveščanja ključnih notranjih in zunanjih javnosti

2. 1. Delovna skupina in odgovorne osebe

 

Delovno skupino, odgovorno za načrt poteka dela na Podiplomski šoli ZRC SAZU sestavljajo:

  • red. prof. dr. Jelica Šumič Riha, dekanja (jsumr@zrc-sazu.si),
  • red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič (marjetka.golez-kaucic@zrc-sazu.si),
  • red. prof. dr. Borut Telban (Borut.Telban@zrc-sazu.si),
  • Tiva Vlaj, tajnica (Tiva.Vlaj@zrc-sazu.si).

 

Delovna skupina je odgovorna za oblikovanje metod, načina in postopkov komuniciranja z notranjimi in zunanjimi javnostmi.

 

Odgovorna oseba za stik z državnimi institucijami je vršilka dolžnosti dekanje red. prof. dr. Jelica Šumič Riha (jsumr@zrc-sazu.si).

 

Obvestila za notranjo javnost po navodilih delovne komisije po posodobljeni adremi posreduje tajnica Tiva Vlaj s spletnega naslova: Podiplomska.Sola@zrc-sazu.si.

 

Vsa vprašanja o delovnem in študijskem procesu se naslavljajo preko e-pošte navedene v točki 1.1.

 

Delovna skupina pri svojem delu upošteva navodila, posredovana na strani NIJZ, gov.si in sledi načrtu in dopolnitvam načrta ustanovitelja, ZRC SAZU, ki je objavljen na spletni strani: https://www.zrc-sazu.si/ ter usmeritve MIZŠ.

 

2. 2. Klicni center za informacije o koronavorusu – 080 1404

 

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center. Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro.

 

Kraj: Ljubljana

Datum: 27. 3. 2020

 

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha

v. d. dekanje