Načrt nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa

NAČRT PODIPLOMSKE ŠOLE ZRC SAZU V ČASU POJAVLJANJA KORONAVIRUSA

Dopolnitev 5 – sproščanje ukrepov (29. 5. 2020)

 

V skladu z razmerami in preklicem odloka o razglasitvi epidemije, ki prične veljati 1. 6. 2020, posodabljamo smernice za zaposlene in sprejete ukrepe, določene v predhodnem načrtu PŠ ZRC SAZU v času pojavljanja koronavirusa.

 

1. Delovni proces na šoli

 

1. 1. Zaposleni

Od 1. 6. 2020 dalje se v sodelovanju z navodili ustanovitelja – ZRC SAZU, znova organizira delo v prostorih šole. Pri tem se upošteva omejitve in navodila:

 1. V službene prostore ZRC SAZU prihajamo zdravi, ob delovnih dnevih in v rednem delovnem času.
 2. V službenih prostorih smo zaščiteni z masko (ne velja za pisarno, v kateri je samo ena oseba) in skrbimo za ustrezno distanco.
 3. V službene prostore prinašamo in iz njih odnašamo samo najnujnejše.
 4. Knjige iz knjižnic se izposoja po dogovoru. Predaja knjig se po dogovoru izvaja v Knjigarni Azil.

 

1. 2. Zunanji obiskovalci

1. Za zunanje obiskovalke in obiskovalce veljajo ista pravila, kot za zaposlene iz točke 1.1. Obiske se omejuje na najnujnejše. Sestanki še naprej primarno potekajo prek videokonference ali drugih komunikacijskih kanalov.

2. Izjemoma se lahko organizira delovne sestanke v prostorih šole, vendar je obisk sodelujočih omejen na sejno sobo ali atrij. Zunanji obiskovalci in obiskovalke morajo imeti masko in si ob vstopu razkužiti roke.

 

2. Študijski proces na šoli

 

2.1. Študij

Študijski proces do septembra primarno poteka na daljavo.

 1. Neposredno pedagoško delo se do novega šolskega leta nadomesti s študijem na daljavo in individualnim učenjem prek videokonferenc ali drugih komunikacijskih kanalov.
 2. Izpitne in druge obveznosti se primarno opravljajo na daljavo, preko elektronske komunikacije in v dogovoru s sodelavci in sodelavkami programa.
 3. Individualne konzultacije se primarno opravljajo na daljavo. Po predhodnem dogovoru s sodelavkami in sodelavci se lahko opravijo tudi osebno, vendar ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov: obvezna je nošnja maske in razkuževanje dlani.
 4. Za nujne zadeve se študenti lahko oglasijo v tajništvu šole oz. pri sodelavkah in sodelavcih programa, vendar se morajo predhodno najaviti, morajo ob obisku nositi masko in si ob prihodu razkužiti roke.
 5. Doktorski seminarji, zagovori se opravljajo preko videokonferenc oziroma ob ustreznem dogovoru in ob omejenem občinstvu v prostorih, kjer so takšna srečanja dopustna in vnaprej usklajena z ustanoviteljem ZRC SAZU (Atrij ZRC, Mala dvorana, Prešernova dvorana).

 

2.2. Knjižnice

Izposoja knjig je mogoča ob upoštevanju naslednjih navodil:

 1. Knjige se prevzemajo in vračajo po vnaprejšnjem dogovoru, ob upoštevanju higienskih ukrepov: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjiznice.pdf
 2. Študentke in študenti ne vstopajo v prostore knjižnic inštitutov ZRC SAZU, o izposoji se dogovarja preko telefona oz. e-pošte.
 3. Oddaja in prevzem knjig se po vnaprejšnjem dogovoru med knjižnico in knjigarno izvaja v prostorih knjigarne Azil v času njenega delovanja.

 

Delovno skupino, odgovorno za načrt poteka dela na Podiplomski šoli ZRC SAZU sestavljajo:

 • red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič (marjetka.golez-kaucic@zrc-sazu.si);
 • red. prof. dr. Jelica Šumič Riha, dekanja (jsumr@zrc-sazu.si);
 • red. prof. dr. Borut Telban (Borut.Telban@zrc-sazu.si);
 • Tiva Vlaj, tajnica (Tiva.Vlaj@zrc-sazu.si).

 

Kraj: Ljubljana

Datum: 29. 5. 2020

 

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha

v. d. dekanje