OPIS PREDMETA

Samostojno raziskovalno delo 1.


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:

Koda predmeta: 05
Letnik: 1. letnik


Mentor, somentor
ECTS: 21

Vrsta predmeta: temeljni
Jeziki: slovenski, angleški, drugi svetovni jezik
Metode poučevanja in učenja: individualno raziskovalno delo (700 ur).

 

Obveznost v okviru Samostojnega raziskovalnega dela, ki poteka v vseh treh letih doktorskega študija, pomeni pomeni individualno delo študenta oz. študentke na doktorski disertaciji.

 

Za opravljeno obveznost Samostojnega raziskovalnega dela 1. v prvem letniku študija se šteje delo na doktorski disertaciji z izdelanim seminarskim poročilom v okviru Raziskovalnega seminarja 1.

 

Potrdilo o opravljeni obveznosti izda predlagan mentor oz. mentorica in morebitni somentor oz. somentorica. V primeru, da študent oz. študentka mentorja še nima izbranega, potrdilo izda koordinator oz. koordinatorica.

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI