OPIS PREDMETA

Samostojno raziskovalno delo 2.


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:

Koda predmeta: 06
Letnik: 2. letnik


Mentor, somentor
ECTS: 39

Vrsta predmeta: temeljni
Jeziki: slovenski, angleški, drugi svetovni jezik
Metode poučevanja in učenja: individualno raziskovalno delo (1170 ur)

Obveznost v okviru Samostojnega raziskovalnega dela, ki poteka v vseh treh letih doktorskega študija, pomeni pomeni individualno delo študenta oz. študentke na doktorski disertaciji.

 

Za opravljeno obveznost Samostojnega raziskovalnega dela 2. v drugem letniku študija se šteje delo na doktorski disertaciji s predstavitvijo teme doktorske disertacije v okviru Raziskovalnega seminarja 2. in oddana prijava teme doktorske disertacije na Senat šole.

 

Potrdilo o opravljeni obveznosti izda predlagan mentor oz. mentorica in morebitni somentor oz. somentorica.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI