OPIS PREDMETA

Samostojno raziskovalno delo 3.


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:

Koda predmeta: 07
Letnik: 3 letnik


Mentor, somentor
ECTS: 30

Vrsta predmeta: skupni obvezni
Jeziki: slovenski, angleški, drugi svetovni jeziki
Metode poučevanja in učenja: individualno raziskovalno delo (900 ur)

Obveznost v okviru Samostojnega raziskovalnega dela, ki poteka v vseh treh letih doktorskega študija, pomeni pomeni individualno delo študenta oz. študentke na doktorski disertaciji.

 

Za opravljeno obveznost Samostojnega raziskovalnega dela 3. v drugem letniku študija se šteje delo na doktorski disertaciji s predstavitvijo zaključkov na doktorski disertaciji v okviru Raziskovalnega seminarja 2. pred oddajo doktorske disertacije na Senat v postopek ocenjevanja in zagovora.

 

Zapisnik uspešne predstavitve pred doktorsko komisijo šteje za opravljeno obveznost Samostojnega raziskovalnega dela v tretjem letniku študija.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI