Dr. Lidija Živčič
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Alternativni pristopi za zeleni prehod

Doc. dr. Kaja Primc,

Dr. Lidija Živčič,

ECTS: 6

Kritična teorija institucij

Red. prof. dr. Werner Bonefeld,

Dr. Uroš Kranjc,

ECTS: 6

Po neoliberalizmu: liberalizem 21. stoletja in njegovi kritiki

Red. prof. dr. Rado Riha,

Dr. Tomaž Mastnak,

ECTS: 6

Vizualna epistemologija

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Asist. dr. Magdalena Germek,

ECTS: 6

Doc. dr. Kaja Primc
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Alternativni pristopi za zeleni prehod

Doc. dr. Kaja Primc,

Dr. Lidija Živčič,

ECTS: 6

Kritična teorija institucij

Red. prof. dr. Werner Bonefeld,

Dr. Uroš Kranjc,

ECTS: 6

Po neoliberalizmu: liberalizem 21. stoletja in njegovi kritiki

Red. prof. dr. Rado Riha,

Dr. Tomaž Mastnak,

ECTS: 6

Vizualna epistemologija

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Asist. dr. Magdalena Germek,

ECTS: 6

Dr. Tomaž Mastnak
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Alternativni pristopi za zeleni prehod

Doc. dr. Kaja Primc,

Dr. Lidija Živčič,

ECTS: 6

Kritična teorija institucij

Red. prof. dr. Werner Bonefeld,

Dr. Uroš Kranjc,

ECTS: 6

Po neoliberalizmu: liberalizem 21. stoletja in njegovi kritiki

Red. prof. dr. Rado Riha,

Dr. Tomaž Mastnak,

ECTS: 6

Vizualna epistemologija

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Asist. dr. Magdalena Germek,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Werner Bonefeld

Werner Bonefeld med predavanjem.

Zaslužni profesor na Univerzi v Yorku (VB) in predavatelj na novem interdisciplinarnem modulu študija institucij in družbe 21. stoletja na Podiplomski šoli ZRC SAZU.
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Alternativni pristopi za zeleni prehod

Doc. dr. Kaja Primc,

Dr. Lidija Živčič,

ECTS: 6

Kritična teorija institucij

Red. prof. dr. Werner Bonefeld,

Dr. Uroš Kranjc,

ECTS: 6

Po neoliberalizmu: liberalizem 21. stoletja in njegovi kritiki

Red. prof. dr. Rado Riha,

Dr. Tomaž Mastnak,

ECTS: 6

Vizualna epistemologija

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Asist. dr. Magdalena Germek,

ECTS: 6

Dr. Uroš Kranjc

Uroš Kranjc
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Alternativni pristopi za zeleni prehod

Doc. dr. Kaja Primc,

Dr. Lidija Živčič,

ECTS: 6

Kritična teorija institucij

Red. prof. dr. Werner Bonefeld,

Dr. Uroš Kranjc,

ECTS: 6

Po neoliberalizmu: liberalizem 21. stoletja in njegovi kritiki

Red. prof. dr. Rado Riha,

Dr. Tomaž Mastnak,

ECTS: 6

Vizualna epistemologija

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Asist. dr. Magdalena Germek,

ECTS: 6

Doc. dr. Gregor Strle
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Alternativni pristopi za zeleni prehod

Doc. dr. Kaja Primc,

Dr. Lidija Živčič,

ECTS: 6

Kritična teorija institucij

Red. prof. dr. Werner Bonefeld,

Dr. Uroš Kranjc,

ECTS: 6

Po neoliberalizmu: liberalizem 21. stoletja in njegovi kritiki

Red. prof. dr. Rado Riha,

Dr. Tomaž Mastnak,

ECTS: 6

Vizualna epistemologija

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Asist. dr. Magdalena Germek,

ECTS: 6