Doc. dr. Alenka Jelovšek

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in predavateljica na doktorskem modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


01 200 60 08
alenka.jelovsek@zrc-sazu.si

Raziskovalna dejavnost

Alenka Jelovšek (10. 4. 1984) je raziskovalka na Oddelku za zgodovino slovenskega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. V raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s knjižno slovenščino 16. stoletja, zlasti z razvojem pisne norme in z osebnimi zaimki, ter z razvojem ogovornih oblik v slovenščini skozi zgodovino. Pri raziskovanju preizkuša možnosti uporabe sodobnih jezikovnih tehnologij pri analizi zgodovinskih besedil. Je soavtorica in sourednica nastajajočega Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (prvi zvezek A–D je izšel 2021, od 2022 rastoči slovar na portalu Fran), članica uredniškega odbora in tehnična urednica revije Jezikoslovni zapiski ter članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice. Prek občasnega nastopanja v medijih širšo javnost seznanja z vprašanji iz slovenske jezikovne zgodovine in nekaterimi sodobnimi pravopisnimi dilemami.

 

Raziskovalna področja

 • zgodovinska leksikologija
 • zgodovinsko slovaropisje
 • zgodovinsko oblikoslovje
 • slovenski knjižni jezik 16. stoletja
 • zgodovinska sociolingvistika

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2024–: docentka za jezikoslovje na Podiplomski šoli ZRC SAZU (Jezikoslovni modul)
 • 2014-: znanstvena sodelavka
 • 2014: doktorat na temo Osebni zaimki v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2014: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (zgodovina)
 • 2011–12: asistentka za zgodovino jezika na Univerzi v Novi Gorici
 • 2010: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (splošno jezikoslovje)
 • 2009: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenščina) in Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (novinarstvo)
 • 2003: matura na Gimnaziji Ravne na Koroškem


Gostovanja:

 • Dunaj (2023),
 • Lorient (2022),
 • Logroño (2021),
 • Lozana (2021),
 • Praga (2016)

 


Zaposlitve:

 • 2011–2012: honorarna zaposlitev na Univerzi v Novi Gorici
 • 2009–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Vodstvene funkcije:

 • 2019: področna urednica (XML) Korpusa 16 (Zbirka Fran)

 

Mentorstvo:

 • mlada raziskovalka: Eva Trivunović

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2020–: članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice
 • 2016–2017: članica strokovne komisije za pripravo razpisa in ocenjevanje vlog za JR-ESS-Prožne oblike učenja pri Ministrstvu za kulturo RS
 • 2024–­: urednica revije Jezikoslovni zapiski

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2023: glavna urednica in soavtorica prvega prirastka Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 2023
 • 2022: glavna urednica (skupaj z Andrejo Legan Ravnikar, Metodom Čeparjem, Evo Trivunović in Mitjem Trojarjem) Slovensko-nemško-latinskega slovarja po rokopisnem slovarju Hipolita Novomeškega Dictionarium trilingue (1711–1712): z listkovnim gradivom Jožeta Stabeja
 • 2021: glavna urednica in soavtorica Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja: A–D; slovar je bil uvrščen v izbor dosežkov Odlični v znanosti 2022
 • 2021: urednica znanstvene monografije Gorske bukve 1582. Znanstvenokritična izdaja
 • 2019: sourednica znanstvene monografije Oživljeni Vodnik: Razprave o Valentinu Vodniku (skupaj z Andrejo Legan Ravnikar in Ireno Orel)
 • 2011 Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
 • 2009 Prešernovo priznanje Fakultete za družbene vede za diplomsko delo
 • 2008 Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko delo

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6