Alenka Zupančič | Nelagodje v kulturi 2.0

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo na filozofskem modulu v okviru predmeta Psihoanaliza in družbena vez imela red. prof. dr. Alenka Zupančič:

 

Nelagodje v kulturi 2.0

 

Predavanje bo v torek, 18. januarja 2022, ob 17. uri, preko spletne seje ZOOM.

 

Freudov spis Nelagodje v kulturi je izšel leta 1930 in naslov na svoj način povzema rastoče napetosti v družbi, ki so kmalu eksplodirale v nič manj kot svetovno vojno. Freud se sicer ni ukvarjal s politično dimenzijo tega nelagodja, vsaj ne neposredno, je pa dimenzijo družbenega izrecno postavil v jedro raziskovanja individualne psihologije. Predavanje si izposoja naslov Freudovega spisa kot okvir za analizo podobnosti in razlik z našim zgodovinskim trenutkom in nekaterimi sodobnimi družbenimi pojavi ali »krizami«, ki tvorijo jedro tega, kar bi lahko imenovali »Nelagodje v kulturi 2.0«. Kakšen je prevladujoči kolektivni odgovor na to nelagodje in zakaj se zdi, da »kolektivni odziv« danes obstaja le še kot tvorba nezavednega?

 

Vabljeni!