Red. prof. dr. Alenka Zupančič

Znanstvena svetnica na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, redna profesorica za filozofijo.alenka.zupancic@guest.arnes.si

Izobrazba:

 • leta 1989 diplomirala iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • leta 1992 magistrirala iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • leta 1992 magistrirala (D. E. A.) iz filmske teorije na Université Paris III, Francija
 • leta 1996 doktorirala iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • leta 1997 doktorirala iz filozofije na Université Paris VIII, Francija

 

Pedagoško delo doma:

 • od leta 2009 gostujoča profesorica na European Graduate School, Saas Fee, Švica
 • od leta 2004 predava na podiplomskem programu »Interkulturni študij – primerjalni študij idej in kultur« na Univerzi v Novi Gorici in ZRC SAZU
 • leta 2011 izvoljena v naziv redne profesorice


Gostujoča predavateljica na Columbia University (ZDA), Duke University (ZDA), University of Chicago (ZDA), University of California (ZDA), Aarhus University (Danska), Nordic Summer University (Švedska), University of Middlesex (Velika Britanija), Jan van Eyck Academy (Nizozemska), Sao Paolo University (Brazilija), University Paris 1 Sorbonne (Francija), Universität Zürich (Švica), Princeton University (ZDA), Universitat Autonòma de Barcelona (Španija)


Uredniško delo:

 • od leta 2012 sourednica zbirke »Short Circuits« pri MIT Press
 • od leta 2003 glavna urednica revije Problemi
 • od leta 2002 urednica zbirke Analecta pri Društvu za teoretsko psihoanalizo
 • članica uredniških odborov revij Filozofski vestnik, International Journal of Badiou Studies in International Journal of Žižek Studies

 

Mednarodno sodelovanje:

 • sodelovala v projektih »Antinomien der Postmodernen Vernunft«, Kulturwissenschaftliches Institut, Essen 1999-2001 in »Bausteine zu einer philosophischen Diagnose der Gegenwart«, Stiftung Weimarer Klassik, Weimar 2002
 • članica International Society for Psychoanalysis and Philosophy

 

Mentorstvo:

 • uspešno zaključena mentorstva doktoratov: 6
 • tekoča mentorstva doktoratov: 5
 • zaključena mentorstva mladih raziskovalcev: 1

 

Vodenje projektov in programov:

 • vodja programa »Pogoji in problemi sodobne filozofije« (FI ZRC SAZU, 2009–2014)
 • vodja programa »Pogoji in problemi sodobne filozofije II« (FI ZRC SAZU, 2015–)
 • vodja projektov »Meje filozofije« (FI ZRC SAZU, 1997–1999), »Filozofski problemi kontingence in neskončnosti« (FI ZRC SAZU, 2000–2002), »Filozofski problemi etike« (FI ZRC SAZU, 2004–2007), »Rekonfiguracije ontologije« (FI ZRC SAZU, 2014–)

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6