Jana Horvat | Raziskave na Panorami na Ptuju in Arheološki park Petoviona

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo na arheološkem modulu imela izr. prof. dr. Jana Horvat:

 

Raziskave na Panorami na Ptuju in Arheološki park Petoviona.

 

Predavanje bo v torek, 18. januarja 2022, ob 14. uri, preko spletne seje ZOOM.

 

Na griču Panorama na Ptuju leži eden najpomembnejših in še vedno nepozidanih predelov antične Petovione. Nedavne geofizikalne raziskave so razkrile urbanistično zasnovo s potekom ulic in pravokotnimi stavbnimi parcelami. Z manjšimi izkopavanji leta 2020 smo proučevali kronologijo, faze in strukturo enega od objektov, pri čemer nas je še posebej zanimala vloga vojske pri začetkih naselitve. Rezultati raznolikih arheoloških raziskav na Panorami predstavljajo osnovo bodočega Arheološkega parka Petoviona. Podiplomska šola ZRC SAZU preko mednarodnega projekta TRANSFER (Interreg V-B ADRION) sodeluje pri pripravi načrta upravljanja parka in oblikovanju arheoloških vsebin.

 

Predavanje je namenjeno širši zainteresirani javnosti , vabljeni!