Andreja Žele | Pomenska usmerjenost oz. vezljivost besed

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo v okviru predmeta Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika imela red. prof. dr. Andreja Žele:

 

Pomenska usmerjenost oz. vezljivost besed kot osnova za razumevanje nekaterih skladenjskih vprašanj.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 28. marca 2022, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

 

Predstavljena bo zlasti glagolska in neglagolska vezljivost (vs. družljivost) kot bistvena pomensko-skladenjska osnova za ustvarjanje in oblikovanje slovenske skladnje na vseh ravneh, od besedne zveze do besedila.

 

Dr. Andreja Žele je redna profesorica za slovenski jezik na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dopolnilo pa sodeluje pri nastajanju novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika NSSKJ na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

 

Vabljeni!