Helena Dobrovoljc | Ključna beseda »covid-19«

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo v okviru modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc:

 

Ključna beseda »covid-19«: jezikovno svetovanje in zadrege govorcev slovenščine v obdobju pandemije koronavirusa z vidika teorije jezikovnega menedžmenta.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 14. marca 2022, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

 

V predavanju bo prikazana jezikovnosvetovalna dejavnost z vidika teorije jezikovnega menedžmenta. Jezikovno svetovanje je organizirano kot intervencijski spletni svetovalni servis, hkrati pa predstavlja avtorefleksivni vir jezikovnih zadreg, uporabljen pri prenovi kodifikacije. Prenova poteka po raziskovalnem pristopu – upoštevane so tudi jezikovne variacije v jeziku, skozi katere raziskovalci analizirajo interese jezikovne skupnosti. Odgovarjanje na jezikovna vprašanja poteka celovito, saj upoštevamo tako sociolingvistične kot tudi sociokulturne značilnosti komunikacijskih procesov, v katerih se vprašanja porajajo. Prikazana je dinamika delovanje Jezikovne svetovalnice v obdobju pandemije koronavirusne bolezni covid-19, tj. od marca 2020 do marca 2022.

 

Helena Dobrovoljc je raziskovalka sodobnega slovenskega knjižnega jezika ZRC SAZU, višja znanstvena sodelavka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in sodelavka modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo na Podiplomski šoli ZRC SAZU in predavateljica na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Je vodja Pravopisne sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. Raziskovalno se ukvarja predvsem s teorijo in zgodovino ter družbenimi razsežnostmi knjižnega jezika z vidika normativistike. V zadnjem času objavlja tudi dela, povezana z normativnimi in jezikovnimi zadregami uporabnikov sodobne slovenščine s perspektive jezikovnosvetovalne dejavnosti.