Joseph Grim Feinberg | Karel Teige, češka avantgarda in »nova ljudska kultura«

Vabimo vas na predavanje na modulu Literatura v kontekstu, ki ga bo imel gostujoči predavatelj dr. Joseph Grim Feinberg:

 

Karel Teige, češka avantgarda in »nova ljudska kultura«.

 

Predavanje bo v angleškem jeziku v torek, 29. marca 2022, ob 15. uri, v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Ker se je avantgarda predstavljala kot upor zoper tradicijo, jo radi vpletamo v zgodovinske pripovedi o progresivnih ustvarjalnih posameznikih, ki kljubujejo konservativnemu ljudskemu okusu in tradiciji. Če smo pozornejši, pa se nam razkrije veliko kompleksnejše razmerje med avantgardo in pojmom folklore. Medtem ko nam lahko folklora v nekaterih oblikah velja za utelešenje vsega najslabšega v sočasni umetnosti in družbi, se v drugih oblikah izkaže za alternativni vir kolektivne, praznične zavesti, ki lahko moderno družbo reši njene lastne podhranjenosti. Predavanje se posveča pojmovanju »ljudskega« in »ljudske kulture« v spisih osrednjega teoretika češke avantgarde Karla Teigeja. Teige je v pojmu »nove ljudske kulture« videl vir kolektivne politične subjektivitete zunaj tradicionalnih okvirov politike in umetnosti, na tej podlagi pa je obravnaval poetične in iracionalne razsežnosti vsakdanje subjektivitete kot pogoje za revolucioniranje sveta.

 

Joseph Grim Feinberg je raziskovalec na Filozofskem inštitutu Češke akademije znanosti in urednik revije Contradictions/Kontradikce. Je avtor knjige The Paradox of Authenticity: Folklore Performance in Post-Communist Slovakia (2018) in sourednik zbornika Karel Kosík and the Dialectics of the Concrete (2022). Trenutno soureja angleški prevod knjige Karla Teigeja Jarmark umění (Umetnostni trg), ki je pred izidom.

 

Vabljeni!